Nieuws

< terug

Klimaat en Financiering, een belangrijk thema voor de Benelux en de Europese Investeringsbank

14-01-2022 726


Op 14 januari vond een overleg plaats tussen Kris Peeters, vicepresident van de EIB en Frans Weekers, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van de recente lancering van het Benelux Klimaat Platform in het Benelux-paviljoen tijdens de COP26 in Glasgow. 

De EIB die zich ondertussen profileert als de Klimaatbank van Europa heeft in het afgelopen jaar voor meer dan 5 miljard euro aan projecten gefinancierd in het Benelux-gebied. De Benelux-landen die deze zomer nog getroffen werden door flitsoverstromingen hebben groot belang bij nauwe samenwerking op het vlak van zowel klimaatmitigatie als -adaptatie.  

Er vond een uitwisseling plaats over de actuele activiteiten/of projecten van de Benelux-samenwerking met focus op energie, klimaat en duurzame mobiliteit. Er werd afgesproken elkaar goed op de hoogte te houden van toekomstige activiteiten en waar nodig ook actief deel te nemen. Dhr. Peeters wees o.a. op de cruciale rol die het Benelux midden- en kleinbedrijf (of kleine en middelgrote ondernemingen)  kan spelen in de klimaattransitie. 

Frans Weekers:

´Het belang van degelijke financieringsmogelijkheden van de huidige klimaat en energietransitie kan niet onderschat worden. Innovatie en onderzoek liggen aan de bakermat van een toekomstige veerkrachtig en klimaatbestendige economie. Daarin willen wij als Benelux-samenwerking bruggen bouwen. Een instituut als de EIB is van groot belang voor het vertrouwen in de markt. Het Benelux Klimaat Platform is daarbij een  ideale ontmoetingsplek voor alle stakeholders´

v.l.n.r. HH. Jan Molema (Directeur Benelux Unie), Kris Peeters (Vicepresident EIB), Frans Weekers (Secretaris generaal Benelux Unie)

Actueel

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei 2022 213

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Euro... lees meer

Benelux lanceert nieuwe fase regionale emissievrij rijden

18 mei 2022 104

In het licht van de energietransitie en in het bijzonder de grote uitdaging om het wegverkeer CO2 vrij te maken zet de Benelux samenwerking zich actief in als aanjager van de Europese ambitie om zo spoedig mogelijk over te schakelen naar alternatievve brandstoffen. Op 12 mei heeft... lees meer

Samenwerking Benelux en Grande Région

18 mei 2022 53

Secretaris-generaal Alain de Muyser heeft vandaag in het Huis van de Benelux vertegenwoordigers van het Secretariaat van de Top van de Grande Région en van de Région Grand Est ontvangen om mogelijke synergiën tussen beide organisaties te bespreken. Na een presentatie van de huidig... lees meer

meer nieuwsberichten