Nieuws

< terug

Luuk Blom : “Schelde-roadmap 2019-2023 zorgt voor betere participatie en communicatie met stakeholders”.

05-06-2019 65


Op 5 juni werd de gezamenlijke ‘Roadmap 2019-2023’ van de Schelderaad en Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) vastgesteld. Het startsein voor een verdere duurzame toekomst van het Schelde-gebied. Voor Luuk Blom, voorzitter van de Schelderaad (een officieel adviesorgaan van de VNSC),  zorgt dit voor een nog betere samenwerking met alle stakeholders rond de toekomstplannen en besluiten met betrekking tot de Schelde. 

Deze roadmap 2019 - 2023 beschrijft in grote lijnen de (onderzoeks)activiteiten voor de komende jaren voor het Schelde-gebied. Het Schelde-estuarium staat immers voor uitdagingen op vlak van natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid. Klimaatverandering en inzicht in het behalen van natuurdoelen zijn eveneens actuele thema’s voor onderzoek. Zowel het inhoudelijke programma als de afspraken over verdere participatie en communicatie zijn in deze roadmap vanuit een intensieve samenwerking tussen de VNSC en Schelderaad tot stand gekomen. 

Voor Luuk Blom verhoogt deze roadmap de kwaliteit van de dialoog met de stakeholders. "Door  structurele afspraken te maken rond participatie en communicatie kan iedereen tijdig meepraten over de verdere evolutie van het Schelde-gebied en weet men wat er speelt".  Dit zorgt volgens hem voor een betere en frequentere open discussie. “ Zo voelen de stakeholders, vaak met uiteenlopende belangen, zich nog meer betrokken partij waardoor iedereen elkaar sneller kan vinden in de samenwerking rond dit grensoverschrijdende project”. 

Nederland en Vlaanderen stelde in 2014 de Schelderaad in als officieel overlegorgaan bij het beheer van het Schelde-estuarium. Overheden, havens, werkgevers en landbouw- en milieuorganisaties kunnen via dit forum bijdragen aan toekomstige besluitvorming. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, zijn het voorzitterschap en secretariaat van de Schelderaad in handen van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie. De voorzitter is Luuk Blom tevens adjunct-secretaris-generaal van de Benelux.

 

 

Actueel

Minister Wiebes presenteert de Penta Waterstof Verklaring op de Energieraad

15 jun. 2020 243

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux-Unie en het Pentalaterale Energieforum heeft Nederland op 15 juni in de marge van de Raad van Europese ministers van Energie de gezamenlijke politieke verklaring bekendgemaakt waarin de ministers van Energie van Oostenrijk, Belgi... lees meer

Toerisme in Benelux en NRW in licht van exit-strategieën

10 jun. 2020 223

In het licht van de exit-strategieën uit de COVID-19 crisis openen de grenzen langzaam en lijkt het erop dat toeristische activiteiten op korte termijn weer mogelijk zullen worden. Dat zal niet meteen gebeuren zoals vroeger maar op de korte termijn zijn vakanties in eigen land of i... lees meer

Benelux en NRW kerngebied in studie naar decarbonisatie van zware industrie

10 jun. 2020 98

Op 10 juni nam Jan Molema, directeur afdeling Markt, van het Secretariaat Generaal van de Benelux als spreker deel aan het internationale webinar “Infrastructure for Net-zero Heavy Industry in Europe”. Het vraagstuk van infrastructurele behoeften voor de de-carbonisatie van de zwar... lees meer

meer nieuwsberichten