Nieuws

< terug

Meer dan 168.000 patiënten steken jaarlijks de grens over voor behandeling in het buurland

18-03-2016 149


Benelux-rapport geeft uniek beeld van grensoverschrijdende patiëntenstromen

Uit een recent onderzoeksrapport van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, blijkt dat minstens 168.177 patiënten jaarlijks de grens oversteken voor behandeling in een ander Benelux-land, Duitsland of Frankrijk. Dit zowel voor geplande als ongeplande zorg. Het reële aantal is wellicht nog groter. Dit Benelux-onderzoek geeft voor de eerste keer in regionaal en Europees verband een samenhangend beeld van de grensoverschrijdende patiëntenstromen.

Uniek onderzoeksrapport

Het Benelux-secretariaat becijferde in 2015 de grensoverschrijdende patiëntenstromen in de regio. Deze informatie is belangrijk voor de doorstroming van gezondheidsinformatie over de grens, bijvoorbeeld in het kader van e-health. Bij internationale databronnen (zoals Eurostat) zijn geen vergelijkbare of volledige data over patiëntenstromen tussen de Benelux-landen of tussen andere Europese landen beschikbaar. Het Benelux-secretariaat bracht informatie van zorgverzekeraars en overheden in de Benelux-landen samen. Het is voor de eerste keer dat grensoverschrijdend patiënten verkeer in de Benelux en met aangrenzende landen Frankrijk en Duitsland in een samenhangend beeld wordt weergegeven.

Resultaten Benelux-rapport

De meest opmerkelijke tendensen uit het rapport:

Van de minstens 168.177 patiënten, die jaarlijks in het buurland worden verzorgd, gaat de grootste stroom (92.765 patiënten) naar België.  Meer dan de helft hiervan zijn Nederlanders (55.714) die zich in België laten behandelen, gevolgd door Fransen (25.994) en Luxemburgers (7.530).

De tweede grootste patiëntenstroom vanuit de Benelux (49.975 patiënten) gaat richting Duitsland. Het merendeel zijn Nederlandse patiënten, ongeveer 26.241, gevolgd door de Belgen (18.611) en Luxemburgers (5.123).

De derde grootste grensoverschrijdende patiënten stroom heeft als bestemming Frankrijk. Hierbij zijn de Belgen koplopers ( 7.123), gevolgd door Nederlanders (1.997) en Luxemburgers (1.242).

Uit verdere analyse blijkt ook dat het reële aantal patiënten dat de grens oversteekt voor een behandeling in een ander Benelux-land, Frankrijk of Duitsland wellicht nog veel hoger is en dit naar de toekomst eerder zal toenemen. 

Redenen voor grenzeloze verzorging

De beslissing van patiënten om de grens over te steken voor geneeskundige verzorging zijn divers en hangen samen met de kwaliteit van de geboden zorg, de beschikbaarheid ervan, de nabijheid (geografisch maar ook cultureel) en het kostenplaatje. Ook zijn patiënten steeds beter geïnformeerd en gaan ze op zoek naar de beste prijs-kwaliteitverhouding van een behandeling. Voor burgers in de grensregio’s is grensoverschrijdende zorg steeds meer een realiteit.

Beleidsaanbevelingen

De resultaten van het rapport tonen voor de Benelux-samenwerking aan dat er door de Benelux-landen verder dient geïnvesteerd te worden in grensoverschrijdende gezondheidszorg. Door het wegwerken van barrières kan de toegankelijkheid en de kwaliteit van het zorgaanbod geoptimaliseerd en het vrij verkeer van patiënten gestimuleerd worden. Het Benelux-secretariaat richt dan ook volgende aanbevelingen aan de regeringen: 

  • De medische voorzieningen (vooral gespecialiseerde behandelingen) tussen de landen beter op mekaar afstemmen,
  • Grensoverschrijdende projecten in de gezondheidszorg stimuleren (vooral in de grensgebieden),
  • Patiënten beter informeren over de mogelijkheid om behandeld te worden in het buurland,
  • Databanken van patiëntengegevens met elkaar verbinden tussen de Benelux-landen,
  • Delen van real-time verzekeringsinformatie,
  • Meer onderzoek en gegevensverzameling over grensoverschrijdende zorg.

Door zo nog sterker in te zetten op dit thema kunnen de Benelux-landen voortrekker worden op vlak van grensoverschrijdende gezondheidszorg binnen de Europese Unie.

Link naar het Benelux-rapport

carte (twitter)-NL.jpg

 

Actueel

Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

08 apr. 2021 62

Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Reden voor de Nederlandse overheid om ondernemers hierop te wijzen in een campagne. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat... lees meer

18 250 dosissen lachgas in beslag genomen tijdens grootschalige controleactie

30 mrt. 2021 192

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 25 maart tot en met zondag 28 maart gezamenlijk een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 1778 gecontroleerde pe... lees meer

De Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland versterken hun samenwerking op veterinair gebied

30 mrt. 2021 139

Op initiatief van het Belgische voorzitterschap van de Benelux Unie zijn de hoofden van de veterinaire diensten (Chief Veterinary Officers) van de Benelux, Frankrijk en Duitsland virtueel bijeengekomen. Dit hoofdzakelijk voor overleg over de toepassing van een nieuwe Europese dierg... lees meer

meer nieuwsberichten