Nieuws

< terug

Overleg tussen college van secretarissen-generaal en nationale werkgeversfederaties in de Benelux

03-06-2020 262


De drie nationale werkgeversfederaties (VBO, VNO-NCW en FEDIL) hebben onlangs een gezamenlijke brief aan de eerste ministers van de Benelux gestuurd. In deze brief benadrukken zij de noodzaak van systematisch overleg en een optimale uitwisseling van informatie binnen de Benelux, aangezien beslissingen die in één van de drie landen worden genomen zeer concrete en onmiddellijke gevolgen kunnen hebben in de andere twee landen, met name op het gebied van de bevoorradingsketens, de distributie of het verkeer van personen. Anderzijds nodigen de 3 federaties hun respectieve overheden uit om te blijven samenwerken om een sterke Benelux-stem te brengen in de Europese debatten, onder meer over crisisbeheer en de heropleving van de economische activiteit. 

Het is in deze context dat er een virtuele vergadering werd georganiseerd tussen het college van secretarissen-generaal en de vertegenwoordigers van deze drie federaties. Tijdens de discussie zijn de aandachtspunten, die met name van belang zijn met het oog op de hervatting van de activiteiten, in het bijzonder met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers, vervoer en energie, door beide partijen aan de orde gesteld en becommentarieerd. Het college heeft met name verslag kunnen doen van recente Benelux-initiatieven en raadplegingen in dit verband. 

Het is cruciaal om lessen te trekken uit deze crisis en zich beter voor te bereiden op de toekomst. 

Het college heeft de aandacht van de federaties kunnen vestigen op de publieke raadpleging over de ontwikkeling van een nieuw meerjarig Benelux-werkprogramma 2021-2014 ( https://consult.benelux.int/nl ) en heeft de federaties, net als in het verleden, aangemoedigd om deel te nemen. 

Aangezien dit een permanente dialoog is, vonden zowel het college als de vertegenwoordigers van de drie Benelux-werkgeversfederaties het nuttig en gepast om opnieuw bijeen te komen in het Huis van de Benelux om dit alles nader te bespreken, zodra de situatie dat toelaat.

 

Actueel

Minister Wiebes presenteert de Penta Waterstof Verklaring op de Energieraad

15 jun. 2020 235

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux-Unie en het Pentalaterale Energieforum heeft Nederland op 15 juni in de marge van de Raad van Europese ministers van Energie de gezamenlijke politieke verklaring bekendgemaakt waarin de ministers van Energie van Oostenrijk, Belgi... lees meer

Toerisme in Benelux en NRW in licht van exit-strategieën

10 jun. 2020 216

In het licht van de exit-strategieën uit de COVID-19 crisis openen de grenzen langzaam en lijkt het erop dat toeristische activiteiten op korte termijn weer mogelijk zullen worden. Dat zal niet meteen gebeuren zoals vroeger maar op de korte termijn zijn vakanties in eigen land of i... lees meer

Benelux en NRW kerngebied in studie naar decarbonisatie van zware industrie

10 jun. 2020 94

Op 10 juni nam Jan Molema, directeur afdeling Markt, van het Secretariaat Generaal van de Benelux als spreker deel aan het internationale webinar “Infrastructure for Net-zero Heavy Industry in Europe”. Het vraagstuk van infrastructurele behoeften voor de de-carbonisatie van de zwar... lees meer

meer nieuwsberichten