Nieuws

< terug

Raad bespreekt uitdagingen Benelux-samenwerking

25-11-2021 276


Onder Belgisch Voorzitterschap had op het Benelux-secretariaat een meeting plaats van de Raad van de Benelux. Dit om de bijeenkomst van het comité van Minister van de Benelux, het politieke beslisorgaan van het samenwerkingsverband, inhoudelijk voor te bereiden.

De Raad, samengesteld uit de topambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de drie landen, besprak onder meer de resultaten die samen dit jaar op Benelux-niveau werden bereikt. Onder meer afgestudeerden op zoek naar baan in het buitenland krijgen een duwtje in de rug dankzij diplomaerkenning met de Baltische Staten. Ondernemers die grensoverschrijdende handel willen drijven worden door een informatieve detailhandel website geholpen. De drie landen lanceerden tijdens COP26 een Klimaatplatform om sterker in te zetten op het uitwisselen van kennis en expertise rond klimaatverandering. Maar ook een gemeenschappelijke Dienst tussen de Benelux-landen zal bijdragen aan het faciliteren van elektrische mobiliteit. Verder werd ook een boost gegeven aan een intensere samenwerking rond crisisbeheer (Covid19, overstromingen, klimaat,…) met andere Europese partners.

Verder werd de Raad door het College van secretarissen-generaal van de Benelux (Alain de Muyser en Frans Weekers) ook ingelicht over de mogelijke prioritaire onderwerpen en projecten die naar voor geschoven worden tijdens het Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux in 2022.

Op 13 december komen de drie ministers van Buitenlandse Zaken als Comité van Ministers van de Benelux samen.

Actueel

Benelux en Europese Commissie onderstrepen belang van grensoverschrijdende samenwerking op Klimaata...

13 jan. 2022 74

Sinds januari werkt de Benelux Unie onder Luxemburgs voorzitterschap en op het vlak van klimaatsamenwerking werd dit meteen kracht bijgezet door een high level vergadering te organiseren tussen de Directeur Generaal Klimaat van de Europese  Commissie en de Directeuren Generaal Klim... lees meer

Gezamenlijke verklaring van de Benelux-top

16 dec. 2021 335

Aan het einde van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de Eerste ministers van België, Nederland en Luxemburg bevestigd dat zij hun samenwerking zullen versterken, zowel tussen hun landen als op Europees niveau. → Benelux Joint declaration, 16 December 2021 © Premi... lees meer

Benelux-landen zetten in op stabiele grensoverschrijdende 5G-dekking

15 dec. 2021 532

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, ondertekende als Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, in aanwezigheid van de Belgische minister voor Telecommunicatie, Petra De Sutter, een Benelux-aanbeveling waarin de drie landen de handen in elkaar slaan ... lees meer

meer nieuwsberichten