Nieuws

< terug

Rondetafel bevestigt voortrekkersrol Benelux voor de interne markt

08-12-2022 431


Op 8 december organiseerde de Benelux een rondetafel met als thema ‘De Benelux - laboratorium voor de interne markt’. Aanleiding was de aanstaande 30ste verjaardag van de Europese interne markt en de Benelux-top van 28 november, waar de drie Benelux-regeringsleiders het belang van de voltooiing van de interne markt benadrukten. 

De rondetafel bracht ongeveer 50 vertegenwoordigers van de ministeries van economische zaken, de Europese Commissie en het bedrijfsleven bijeen, en werd geopend door Luxemburgs minister van economie Franz Fayot en de adjunct-secretarissen-generaal van de Benelux, Frans Weekers en Michel-Etienne Tilemans. Centraal stond de vraag hoe de interne markt verder uitgebouwd kan worden, en vooral hoe en waar de Benelux een voortrekkersrol kan opnemen. De huidige samenwerking werd geëvalueerd, nieuwe sectoren en thema’s om rond samen te werken verkend en voorstellen voor toekomstige samenwerkingsonderwerpen geïdentificeerd. Speciale aandacht ging uit naar de sectoren transport en logistiek, retail en ‘innovatieve startups’. 

Het debat bevestigde het prioritaire belang van de interne markt en de meerwaarde van de voortrekkersrol van de Benelux bij de verdere voltooiing ervan. Verschillende recente successen van de Benelux-samenwerking rond transport en detailhandel werden door de sectoren aangehaald om dit te onderstrepen. Met het oog op toekomstige mogelijke samenwerking werd o.a. verwezen naar territoriale leveringsbeperkingen, elektronische rekeningen, vraagstukken rond verpakking en afval, stedelijke mobiliteit, vergroening van wegtransport en het belang van de interne markt voor innovatie en startups. Aangekondigd werd dat de interne markt één van de prioriteiten zal zijn van het aanstaande Nederlandse voorzitterschap van de Benelux. 

Verdieping van de interne markt was in de afgelopen jaren een centraal element in de Benelux- jaarplannen. Sinds enige tijd lijkt de Europese interne markt, o.a. door de COVID-crisis, onder druk te zijn gekomen. Een hernieuwde nadruk op het verwijderen van ongerechtvaardigde en onnodige obstakels en voor gemeenschappelijke EU-regels is nodig. Hierbij zijn harmonisatie, wederzijdse erkenning, implementatie en handhaving van het acquis van de Europese Unie uitgangspunten. De Benelux-regeringsleiders zien net hierin ook  een voortrekkersrol voor de Benelux.

 

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 66

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 72

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 230

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten