Nieuws

< terug

Selectief ingezameld en gesorteerd papier is in de Benelux geen afval meer

16-11-2015 7


Onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie,  hebben de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (Voorzitter Benelux Comité van Ministers ), de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Bert Koenders en de Luxemburgse minister van Buitenlandse en Europese Zaken, Jean Asselborn een Benelux-akkoord goedgekeurd om oud papier onder bepaalde voorwaarden niet meer te beschouwen als afval maar als grondstof.  

Het is het eerste concrete project in het stimuleren van een circulaire economie waarin de Benelux voorloper wil zijn. De interne markt voor recyclebaar papier wordt versterkt en de (grensoverschrijdende) handel gestimuleerd.

Oud paper verliest afvaletiket

Voorheen verloor papier zijn status van afval pas in de verpulperinstallatie van de papierfabrikanten. De Benelux-landen zijn het eens om papier al na een doorgedreven sortering te beschouwen als een grondstof. Zo kan dit papier op de markt verhandeld worden zonder restricties die de afvalwet- en regelgeving tot nu toe oplegt. Dit alles onder bepaalde voorwaarden waarbij streng wordt toegezien op de afwezigheid van schadelijke stoffen. De inzamelaars en sorteerbedrijven moeten een kwaliteitsbeheersysteem invoeren.

Impact op burgers en ondernemers

Met deze Benelux-regeling vermindert de administratieve rompslomp  voor ondernemers, wordt het (grensoverschrijdend) transport eenvoudiger en  goedkoper en krijgt de industrie een gelijk speelveld over de landen heen. Door dezelfde regels toe te passen in de drie landen wordt ook de rechtszekerheid voor handelaars verhoogd.

Met de hantering van strenge criteria waaraan dit papier moet voldoen waarborgt men eveneens mens- en milieubescherming. Zo wordt gelamineerd papier (zoals drankkartons, reclamefolders met plastic, ..) uit het toepassingsgebied van dit Benelux-besluit gehouden. Door een eerdere en betere controle stijgt ook de kwaliteit van het ingezameld papier. Een hogere kwaliteit betekent een hogere marktwaarde en betere afzetmogelijkheden.

Zo wordt selectieve inzameling en de scheiding aan de bron van oud papier gestimuleerd, wat het financieel interessanter maakt voor de consument. Het netto resultaat is dat er meer selectief ingezameld papier beschikbaar komt, waarbij zowel de inzamelaars, de sorteerbedrijven als de papierfabrikanten voordeel hebben. Dergelijke mechanismen doen de hoeveelheid restafval afnemen en laten de circulaire economie draaien.

Deze positieve impuls aan de markt van recyclagepapier biedt ook algemene milieuvoordelen omdat kringlooppapier duurzamer tot stand komt.

 Voorloper binnen de EU

Momenteel bestaat er geen dergelijke regeling voor papier binnen de EU. De Benelux-landen lopen hiermee dus voorop en zullen hun ervaringen delen met de Europese Commissie,  die deze Benelux-regeling uitdrukkelijk steunt.

 Ook roepen de drie landen de andere EU lidstaten op dit initiatief over te nemen.

 

Actueel

Nieuw college van secretarissen-generaal Benelux

24 jan. 2020 134

De heer Alain de Muyser is sinds januari de secretaris-generaal van de Benelux. De twee nieuwe adjunct-secretarissen-generaal zijn Rudolf Huygelen (BE) en Frans Weekers (NL). Vandaag hielden ze hun eerste vergadering als college van secretarissen-generaal en bespraken de actualitei... lees meer

COP25: Benelux Paviljoen op VN-Klimaatconferentie

10 dec. 2019 119

De Benelux-landen, samen met de European Investment Bank, delen voor een tweede keer een Paviljoen* op de COP/VN Klimaattop. De lidstaten zorgen voor een goed gevuld en gevarieerd programma van side events, waarin kennis wordt gedeeld en waarbij actieve interacties zijn. Het Benelu... lees meer

De Benelux-landen werken samen om de bescherming van slachtoffers van mensenhandel in de Europese Un...

10 dec. 2019 111

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben de Luxemburgse minister van Justitie, Sam Tanson, de Nederlandse staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol ( vertegenwoordigd door Z.E. de Nederlandse ambassadeur, Han-Maurits Schaapveld) en de Belgische mi... lees meer

meer nieuwsberichten