Nieuws

< terug

Slim en efficiënt kennis over hitte toepassen en delen zorgt voor leefbare Benelux-steden in 2050

08-07-2022 423


Hitte is niet meer een uitzonderlijk fenomeen en komt steeds vaker voor. Niet alleen de temperaturen overdag nemen toe, maar eveneens gedurende de nacht. Dit brengt een diversiteit aan problemen en zorgen met zich mee, op het vlak van gezondheid, de natuur, druk op de infrastructuur, de kwaliteit en kwantiteit van water, een grotere vraag naar energie en de leefbaarheid. 

De te nemen maatregelen moeten bijdragen aan het voorkomen van de toename van de luchttemperatuur en het bevorderen van een aangename gevoelstemperatuur. Dat het nodig is om een structurele oplossing te zoeken werd onderstreept tijdens een vergadering van de Benelux werkgroep klimaatadaptatie, waarbij dr. ir. Robbert Snep (WUR) een presentatie gaf en met de werkgroep in discussie ging over hoe steden zich kunnen wapenen tegen hitte. Daarbij werden ambities aangereikt richting gemeentes om steden aangenaam te houden voor woon-, werk- en sociale activiteiten. 

Groenblauwe oplossingen, waarbij bomen en beplanting gecombineerd worden met open water, zouden tot een temperatuurreductie kunnen leiden van 9° Celsius. Maar om zover te komen, moeten wel wat uitdagingen overwonnen worden, op het vlak van ruimte, tijd en bewustzijn. Het betreft dan bijvoorbeeld de plaats die beschikbaar is voor het plaatsen van groen – in concurrentie met andere behoeftes van stadsbewoners - en de afstand tot koeltegebieden, maar ook de tijd die bomen nodig hebben om tot hun maximale potentieel uit te groeien. De waarschuwingsmechanismes in de Benelux-regio werken goed, maar tegelijkertijd blijft een onbewust bestaan ten aanzien van de urgentie van deze hitte-problematiek. 

Aan de vooravond van een nieuwe zomerperiode met hoge temperaturen op komst, was de kernboodschap van de vergadering dat nu actie moet worden ondernomen om de stad in 2050 leefbaar te houden en dat dat mogelijk is door de huidige kennis slim en efficiënt toe te passen.

Actueel

Slim en efficiënt kennis over hitte toepassen en delen zorgt voor leefbare Benelux-steden in 2050

08 jul. 2022 423

Hitte is niet meer een uitzonderlijk fenomeen en komt steeds vaker voor. Niet alleen de temperaturen overdag nemen toe, maar eveneens gedurende de nacht. Dit brengt een diversiteit aan problemen en zorgen met zich mee, op het vlak van gezondheid, de natuur, druk op de infrastructuu... lees meer

Meer dan de helft van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding tijdens Benelux-controle

07 jul. 2022 575

De weginspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op dinsdag 5 juli, op verschillende locaties in de Benelux, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo... lees meer

Benelux, Noordrijn-Westfalen en Franrijk delen hun doelen op weg naar een circulaire economie

04 jul. 2022 470

De directeuren(-generaal) van de Benelux-landen, aangevuld door Noordrijn-Westfalen en Frankrijk, wisselden op 4 juli 2022 in het Benelux Huis uit over hun strategische actieplannen om de circulaire economie op te schalen en inspireerden elkaar met succesvolle projecten. Hiermee co... lees meer

meer nieuwsberichten