Nieuws

< terug

Strategisch Benelux energie-overleg houdt vinger aan de pols in COVID-tijden

08-04-2020 652


Nederlands Directeur-Generaal voor klimaat en energie Sandor Gaastra organiseerde strategisch overleg met zijn Belgische en Luxemburgse collega’s. Op de agenda van deze telefonische vergadering op 7 april met Nancy Mahieu, Directeur-Generaal voor energie van België, en Simeon Hagspiel, Regeringscommissaris voor energie van Luxemburg, stonden de impact van COVID op de energiesector en de voorbereiding van het strategisch Pentalateraal energie-overleg met de Centraal-Westeuropese buurlanden. 

De Benelux-landen maakten samen met de Penta-landen (Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland) een analyse van de impact van de Corona crisis op de energiesector. Tijdens het overleg stelden de directeuren-generaal vast dat de energiesituatie goed onder controle is en de bestaande informele contacten nuttig zijn om de situatie van heel nabij op te volgen. Ze spraken ook af hoe ze samen met de andere landen bepaalde maatregelen verder willen monitoren om er nadien aanbevelingen aan te koppelen.

Als Benelux voorzitter wil Nederland dit jaar ook extra impulsen geven aan de regionale energie-samenwerking met andere landen. De voorbereiding van een politieke verklaring rond waterstof in het Pentalateraal Energie Forum kwam aan bod. Verder bespraken de directeuren-generaal mogelijkheden om een voortrekkersrol op te nemen in de Europese Unie op vlak van risico-paraatheid in de elektriciteitssector of een gezamenlijke visie over een klimaatneutraal elektriciteitssysteem.

Tenslotte wisselden de drie van gedachten over versterkte samenwerking rond windenergie op de Noordzee. De heer Gaastra rondde de teleconferentie efficient af, en daarmee ook het allereerste virtuele strategische Benelux energie-overleg!

Actueel

Penta energieregio zet gezamenlijk de schouders onder waterstofambitie

29 mei 2020 117

De Benelux-landen, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland pleiten in Europees energieoverleg voor sleutelrol waterstof om klimaatdoelen te halen.   Op de vergadering van de directeuren-generaal voor energie van de EU-landen informeerden de Benelux-landen vandaag hun coll... lees meer

Penta-studie schept duidelijkheid over evenwicht vraag en aanbod van elekriciteit in de toekomst

20 mei 2020 121

Het Pentalateral Energy Forum is het platform voor regionale energiesamenwerking in Centraal-West Europa (Benelux-DE-FR-AT-CH), gebaseerd op het Benelux secretariaat. Het werkt aan een betrouwbare, duurzame en geïntegreerde energiemarkt in de regio, als opstap naar een Europese mar... lees meer

Benelux-landen versoepelen maatregelen rond COVID-19

07 mei 2020 353

Gelieve de officiële websites in de drie landen te consulteren voor de meest recente evoluties en beleidsbeslissingen rond COVID-19.   Recent maakten de regeringen van de Benelux-landen hun exit plannen bekend met daarin een versoepelingen van maatregelen rond COVID-19.  De drie ... lees meer

meer nieuwsberichten