Nieuws

< terug

Verslag van de conferentie over de vooruitzichten voor het telewerk/thuiswerken op Benelux-niveau online

14-11-2022 639


Op 13 oktober 2022 zijn de beleidsverantwoordelijken, academici en experts van de drie landen zowel als van de Franse en Duitse grensregio’s in het Huis van de Benelux bijeengekomen om over de 'Toekomst van telewerken in een grensoverschrijdend perspectief' te spreken in het kader van een hybride conferentie, mede georganiseerd door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met het ITEM Maastricht. 

De thematiek van het telewerken van de grensarbeiders is in een Benelux+-perspectief besproken en er is een overzicht gegeven van de huidige situatie in de verschillende grensregio’s (BE, NL, LU, FR, DE, Grande Région...). 

Een rapport werd opgesteld met de belangrijkste elementen van de uitwisselingen en denkrichtingen teneinde, in complementariteit met de op Europees niveau gestarte werkzaamheden, de grondslag voor een diepgaandere Benelux-samenwerking op het gebied van het telewerk van grensarbeiders te leggen. Aldus zet het Secretariaat-Generaal in op een van zijn hoofddoelstellingen door de mens centraal in de bezorgdheden te plaatsen en door op dat niveau concrete voorstellen in de richting van de beleidsmakers te formuleren.

→ RAPPORT VAN DE BENELUX – ITEM CONFERENTIE “DE TOEKOMST VAN WERKEN/THUISWERKEN VANUIT EEN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF” 

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 68

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 74

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 232

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten