Nieuws

< terug

Werelddag tegen mensenhandel: samenwerking tussen buurlanden is essentieel!

30-07-2021 589


Elk jaar eist mensenhandel, zowel seksuele als economische, vele slachtoffers over de hele wereld, ook in de drie Benelux-landen. Het gaat niet alleen om volwassen vrouwen en mannen, maar ook om veel kwetsbare kinderen.  

"Het is daarom van essentieel belang dat de Benelux-landen hun gezamenlijke strijd op alle niveaus intensiveren en blijven samenwerken om deze misdaad te bestrijden, want mensenhandelaars trekken zich niets aan van landsgrenzen en verzinnen elk jaar nieuwe listen", zegt secretaris-generaal Alain de Muyser van de Benelux. "Mensenhandel is in strijd met alle democratische waarden. Als Benelux-Unie zijn wij vastbesloten om, samen met de overheidsactoren en de openbare en particuliere organisaties op het terrein, alles in het werk te stellen om mensenhandel te voorkomen, de slachtoffers te helpen en de mensenhandelaars voor het gerecht te brengen.” 

De bestrijding van mensenhandel is opgenomen in het gezamenlijke meerjarenactieplan van de Benelux-landen (2021-2024). Het delen van kennis, ervaring en deskundigheid tussen buurlanden is noodzakelijk om deze afschuwelijke misdaden te bestrijden. Door informatie uit te wisselen kan de multidisciplinaire grensoverschrijdende samenwerking worden geïntensiveerd, zodat maatschappelijk werkers en autoriteiten elkaar sneller over de grenzen heen kunnen vinden en mogelijkheden voor samenwerking kunnen ontdekken. 

Wat zijn de belangrijkste acties die de Benelux sinds 2016 heeft ondernomen in de strijd tegen mensenhandel? 

  • In 2021 bracht Benelux een informatiebrochure uit die de strafrechtelijke aspecten van mensenhandel in elk van de drie landen, de organisaties die rond mensenhandel werken en de manier waarop de landen de opvang en bijstand organiseren van slachtoffers helder maakt. Deze gespecialiseerde informatie is gericht op professionals in de Benelux-regio die in hun dagelijkse praktijk rechtstreeks in contact kunnen komen met slachtoffers van mensenhandel.
  • In 2019 ondertekenden de bevoegde Benelux-ministers een verklaring in de strijd tegen mensenhandel. Naast vooruitgang in de bescherming van de slachtoffers voorzag deze verklaring in een versterkte Benelux-samenwerking door de uitwisseling van goede praktijken en trends tussen de buurlanden. De verklaring onderstreept het belang van samenwerking tussen politieke, gerechtelijke en politiële autoriteiten, maatschappelijk werkers en Ngo’s om een snelle en doeltreffende bijstand aan de slachtoffers te verzekeren.
  • In 2018 bracht het Benelux-secretariaat ziekenhuismedewerkers uit de drie landen samen om ze meer vertrouwd te maken met de zorg voor slachtoffers van mensenhandel. Medische professionals krijgen te maken  met mensenhandel. De ziekenhuismedewerker, als eerstelijnsprofessional, moet dus weten hoe een slachtoffer kan worden opgevangen en doorgeleid. Daartoe is het zaak om sociale en andere diensten van ziekenhuizen bewust te maken van en training te geven in de mensenhandelproblematiek. 
  • In 2017 verenigde Benelux de professionals werkzaam bij overheden en organisaties op het terrein om vooruitgang te maken in de bescherming van kindslachtoffers van mensenhandel.
  • In 2016 bevestigen de Benelux-justieministers dat ze de samenwerking tussen de opvang en bijstandscentra voor slachtoffers, de gerechtelijke overheden en politie-, immigratie-, integratie-, arbeidsinspectie- en sociale inspectiediensten willen versterken. Voorop staan acties om de grensoverschrijdende en multidisciplinaire samenwerking te bevorderen, via o.a. het organiseren van gezamenlijke opleidingen, het instellen van contact points om de grensoverschrijdende uitwisseling te faciliteren.
  • In 2016 nam UNODC Goodwill ambassadeur, Ozark Henry, deel aan een Benelux-opleidingsdag voor hulpverleners van opvangcentra voor mensenhandelslachtoffers. Het was de eerste keer dat hulpverleners van opvangcentra uit België, Nederland en Luxemburg over de grenzen heen samen ervaringen en expertise onder elkaar uitwisselen. Het startschot om een hecht netwerk te laten ontstaan tussen hulpverleners om de slachtoffers nog beter te kunnen helpen.

 

Actueel

Ondertekening van een samenwerkingsprotocol in het kader van crisisbeheer

15 sep. 2021 1235

Op dinsdag 14 september kwam in Brussel het Netwerk van directeuren generaal van Europese Crisiscentra samen. 20 Europese landen hebben er een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dit akkoord structureert de doelstellingen en beklemtoont de bereidheid tot meer internationale samenwer... lees meer

Inhulding eerste Beneluxplein in Brussel

14 sep. 2021 137

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, hebben Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel en Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw van de Stad Brussel het eerste Beneluxplein in het Brussels Hoofstedelijk Gewest officieel ingehuldigd samen met Sophie Wilmes, Minister... lees meer

Gaïchel XI: Gezamenlijke verklaring van de Luxemburgse en Belgische regering

01 sep. 2021 220

Op 31 augustus 2021 vond in Luxemburg de 11e gezamenlijke vergadering van de Luxemburgse en belgische regering plaats, onder het gezamenlijke voorzitterschap van de eerste ministers Xavier Bettel en Alexander De Croo. Deze bijeenkomst sluit aan bij de inmiddels goed ingeburgerde tr... lees meer

meer nieuwsberichten