Nieuws

< terug

Werkbezoek Frans Weekers aan Zeeland

13-01-2023 204


Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt zonder belemmeringen voor burgers en ondernemers, die bijdraagt aan een sterke duurzame economische regio is belangrijk voor de Benelux. Zeker als het gaat om nauw verweven leefgebieden aan weerskanten van de landsgrenzen. Dit geldt zeker voor de Provincie Zeeland, die enkele belangrijke economische clusters heeft zoals North Sea Port en de chemiereus Dow Chemicals. 

Benelux-secretaris-generaal Frans Weekers bracht dan ook een werkbezoek aan de regio en werd ontvangen door de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer, om over de kracht en kwetsbaarheid van de grensregio en meer bepaald ‘North Sea Port district’ te spreken, samen het bedrijfsleven en Expat Centrum Zeeland. Het North Sea Port District bestaat uit de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de Oost-Vlaamse gemeenten Evergem, Zelzate en Gent en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. Benelux is hierbij nauw betrokken want deze partners hebben in 2021 een zogenaamde ‘Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking ’ opgericht. Dit laat hen toe om over de grens heen goed samen te werken om dit grensoverschrijdende havengebied uit te bouwen tot een plek waar het goed leven, wonen en werken is.

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan het Benelux-hoofdkantoor en productiesite van Dow Chemicals. De ambities en uitdagingen rond de transitie naar een circulaire economie, wat hoog op de Benelux-agenda staat, werden besproken. Ook werd gekeken hoe Benelux kan bijdragen aan oplossingen voor knelpunten waarmee deze grote werkgever in de regio op de grens tussen Nederland en België wordt geconfronteerd. Verder werd niet alleen het belang van energiesamenwerking beklemtoont maar ook dat de regio een aangewezen plek is om de groene waterstofeconomie grensoverschrijdend in de praktijk te brengen.

Actueel

Europa als leidraad van het Benelux-directeurenoverleg Natuur, Jacht en Bossen

30 jan. 2023 66

Op maandag 30 januari hielden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht en Bossen het strategisch overleg. Over het algemeen was deze vergadering erop gericht: -  Toe te zien op de goede implementatie en bijwerking van de Benelux-Overeenkomsten inzake natuur en landschap en inzake jach... lees meer

Eerste Etoile-actie van 2023: drugszendingen in postpakketten, op de trein en in verborgen ruimtes i...

29 jan. 2023 72

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari hebben politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België samen de eerste ‘Etoile-actie' van 2023 georganiseerd, een grensoverschrijdende actie tegen georganiseerde drugsdistributienetwerken. Deze actie kadert in de... lees meer

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in be...

25 jan. 2023 230

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tusse... lees meer

meer nieuwsberichten