Nieuws

Filters wissen

Benelux trekt lessen uit coronapandemie

20 okt. 2022 364

De coronapandemie heeft in onze landen een nooit eerder geziene crisissituatie teweeggebracht, die een doeltreffende en snelle inzet vereiste waarbij bepaalde vaststaande besluitvormingsprocessen op de helling kwamen te staan... lees meer

Benelux nam deel aan paneldiscussie over toekomst grensoverschrijdend crisismanagement in Europa

14 feb. 2022 1018

Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux, heeft op maandag 1 februari deelgenomen aan een rondetafeldiscussie "Naar meer solidariteit: de toekomst van grensoverschrijdende crisisbeheersing in Europa" over de gevolg... lees meer

Gaïchel XI: Gezamenlijke verklaring van de Luxemburgse en Belgische regering

01 sep. 2021 1254

Op 31 augustus 2021 vond in Luxemburg de 11e gezamenlijke vergadering van de Luxemburgse en belgische regering plaats, onder het gezamenlijke voorzitterschap van de eerste ministers Xavier Bettel en Alexander De Croo. Deze bi... lees meer

Webinar over de economische en gezondheidssituatie in de Benelux-landen

10 mei 2021 1623

Op 10 mei was Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux Unie, gastpreker tijdens een Webinar georganiseerd door de Kamers van Koophandel van Frankrijk in de Benelux-landen. In een ‘zoom sur le Benelux’ werd dieper i... lees meer

De directeuren-generaal Asiel en Migratie van de Benelux wensen hun samenwerking te versterken

25 feb. 2021 7484

Op 25 februari 2021 zijn de directeuren-generaal Asiel en Migratie van de Benelux virtueel bijeengekomen onder Belgisch voorzitterschap. Na een korte inleiding door secretaris-generaal, de heer de Muyser, kwamen de delegatie... lees meer

Strategisch overleg over grensoverschrijdende Arbeidsmobiliteit

04 dec. 2020 1589

In de eerste weken van de Covid-19 crisis werden de landen gedwongen om maatregelen te nemen die in de grensgebieden vaak ongewenste neveneffecten hadden: moeilijk te passeren grenzen, verschillen in speciale toelatingen, qua... lees meer

Meeting tussen College en minister Stef Blok

27 nov. 2020 1526

Het College van secretarissen-generaal van de Benelux (Alain de Muyser, Frans Weekers en Rudy Huygelen) hadden een meeting in Den Haag met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Nederland is Voorzitter van ... lees meer

Benelux overleg: mededingingsautoriteiten bespreken actuele ontwikkelingen rond handhaving en mededi...

25 nov. 2020 1369

De Benelux Interne Markt geldt als voorloper en laboratorium in Europa. Bij een nauwe interne markt samenwerking hoort ook een gedegen handhaving. Aan de vooravond van een bijeenkomst van het Europese Competitie Netwerk, kwam... lees meer

Drie Benelux-platformen actief rond COVID-19

24 nov. 2020 6409

Uit een evaluatie die kort na de eerste ‘coronagolf’ is uitgevoerd, is gebleken dat er behoefte is aan een beter gecoördineerde uitwisseling van informatie tussen de landen, vooral tussen de buurlanden, en met name een verbet... lees meer