Publicaties

< terug

Grensarbeidersbrochures - Uitgave 2022

20-06-2022 7995

Voorlichtingsbrochures voor grensarbeiders - 2022

 BE-NL-NL.jpg       NL-BE.jpg BE-LU-NL.jpg

LU-BE-FR.jpg 

Belgische  
grensarbeiders  
in Nederland  

Nederlands 
Frans

Nederlandse
grensarbeiders
in België

Nederlands

 

Belgische
grensarbeiders in Luxemburg

Nederlands
Frans
Duits

Luxemburgse
grensarbeiders in België

Frans

 

Het secretariaat-Generaal van de Benelux Unie werkt aan de invoering van een papierloze omgeving.  Daarom biedt het Secretariaat-Generaal deze brochures nog enkel digitaal aan.

Voor bijkomende informatie:

Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie
Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
+32 2 519 38 11
info@benelux.int 

Belangrijke mededeling

De Benelux is verantwoordelijke uitgever voor de informatiebrochures ten behoeve van grensarbeiders. Hiertoe krijgt de Benelux de meest actuele informatie via de diverse betrokken Ministeries. Hoewel medewerkers van de Benelux op de hoogte zijn van de inhoud en terzake deskundigheid hebben, zijn wij niet zodanig gespecialiseerd dat wij een antwoord of oplossing op maat kunnen leveren voor de problemen die organisaties ondervinden met betrekking tot grensarbeid. Voor gevallen die te maken hebben met grensarbeiders in de Nederlands-Belgische of Belgisch-Luxemburgse context is het mogelijk om contact op te nemen met de volgende organisaties die u verder kunnen helpen of doorverwijzen:

Bureau voor Belgische Zaken

Afdeling Voorlichting en Pr
Postbus 90151
NL-4800 RC Breda
Tel: 0031-76-548.58.40
Fax: 0031-76-548.58.09
bbz@svb.nl
http://www.svb.nl/bbz

FOD Sociale Zekerheid

De heer H. Hermans
Administratief centrum Kruidtuin
1000 BRUSSEL
Tel: 0032-2-528.63.40
Fax: 0032-2-528.69.71
hendrik.hermans@minsoc.fed.be

Ministère de la Sécurité sociale

Mevr. C. Pigeon
Postbus 1308
LU-1013 Luxemburg
Tél: 00352 247-86207
Fax: 00352 247-86225
carine.pigeon@igss.etat.lu

Belangrijk aandachtspunt

Overgangsregeling : de invoering van de nieuwe Verordening 883/2004 gaat gepaard met een overgangstermijn voor wat betreft de toepasselijke wetgeving (waar verzekerd). Voor personen die op 1 mei 2010 op grond van de nieuwe verordening in een andere lidstaat verzekerd zouden moeten worden, blijft bij de bestaande toepasselijke wetgeving op grond van Verordening 1408/71 nog gedurende een periode van tien jaar van toepassing. Een persoon kan er echter voor kiezen sinds 1 mei 2010 verzekerd te worden volgens de nieuwe aanwijsregels van Verordening 883/2004. Hij moet daartoe een aanvraag indienen bij het bevoegde orgaan van de lidstaat alwaar hij op grond van Verordening 883/2004 sociaal verzekerd moet worden.

Betrokkene kan ook later kiezen. Kiest een persoon ervoor om gedurende de overgangstermijn van tien jaar alsnog over te stappen naar het socialezekerheidsstelsel dat door de nieuwe Verordening 883/2004 is aangewezen dan kan hij dit aanvragen bij het bevoegde orgaan.

Er geldt dan echter dat deze persoon pas vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag van het socialezekerheidsstelsel wisselt.

Daarom kan u de informatiebrochures bekomen voor de jaren waar de regeling conform 1408/71 nog toepasbaar is via (n.temmerman@benelux.int).