Publicaties

< terug

Hoogtepunten van de Benelux-samenwerking in 2018

22-03-2019 184

Onder Belgisch voorzitterschap werd het 60-jarige bestaan van de Benelux-samenwerking gevierd in aanwezigheid van de drie staatshoofden. Tijdens dit Belgische voorzitterschap werd ingezet op het behalen van resultaten ten dienste van de burgers en die een bron van inspiratie kunnen zijn binnen de Europese Unie. Duurzame ontwikkeling en digitalisering waren de hoofdthema’s van het voorzitterschap. Ook veiligheid was een bijzonder aandachtspunt. Verder werden er concrete stappen gezet voor een nauwere samenwerking met Frankrijk en de Franse regio’s, door de ondertekening van een ministeriële intentieverklaring. Dit jubileumjaar was ook het moment om de banden nauwer aan te halen met de jeugd door de oprichting van een Benelux-jongerenparlement.

Hoogtepunten van de Benelux-samenwerking in 2018

Hoogtepunten van de Benelux-samenwerking in 2017

Hoogtepunten van de Benelux-samenwerking in 2016

Hoogtepunten van de Benelux-samenwerking in 2015