Info Burgers » Evenementen » Management of Alien Invasive Species: Expertsmeeting Raccoons (Save the Date)

Management of Alien Invasive Species: Expertsmeeting Raccoons (Save the Date)

Versterking van de regionale samenwerking bij de beheersing van wasberen: alternatieve en innovatieve beheersingsstrategieën

Natuur kent geen administratieve grenzen. In de Verordening (EU) nr. 1143/2014 betreffende invasieve uitheemse soorten wordt grensoverschrijdende samenwerking aangemoedigd. Regionale samenwerking tussen de Benelux en buurlanden is een ideale manier om concrete samenwerking op te zetten rond een gemeenschappelijke probleemsoort: de wasbeer.

De Nederlandse delegatie van de Benelux-werkgroep voor de bestrijding van invasieve uitheemse soorten nodigt, met steun van het Secretariaat-generaal van de Benelux, deskundigen uit de drie Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland (de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland) uit om hun ervaring, expertise, commitment en ambities op dit gebied te delen. Nederland heeft momenteel relatief weinig wasberen op zijn grondgebied. Voor Nederland geldt voor deze soort een gehele verwijderingsplicht (artikel 17). Om dat te kunnen realiseren is internationale samenwerking essentieel. Daarbij vertoont de Nederlandse populatie een relatief hoge besmettingsgraad met de spoelworm Baylisascaris procyonis, wat betekent dat contact met populaties uit buurlanden tot een minimum beperkt moet worden, gezien de gezondheidsrisico’s voor honden en mensen.