Info Professionals

Info Professionals Benelux

Dit gedeelte van de website geeft u toegang tot meer gedetailleerde informatie over de juridische aspecten van de samenwerking, aanstaande events, lopende aanbestedingen, afgeronde studies en enkele nuttige links naar Benelux-partners.

Juridische databank

Via deze databank kunt u de rechtsinstrumenten van de Benelux Unie raadplegen. Hoewel deze databank zorgvuldig is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend en staat het Secretariaat-Generaal niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de erin opgenomen informatie.

Benelux-Publicatieblad

Het Benelux-Publicatieblad bevat het gemeenschappelijk werkprogramma, het jaarplan en het jaarverslag van de Benelux Unie, alsmede de beschikkingen en aanbevelingen van het Benelux Comité van Ministers. Na ondertekening worden de door het Benelux Comité van Ministers opgestelde overeenkomsten eveneens ter informatie in het Publicatieblad bekendgemaakt. Het Benelux-Publicatieblad kan ook andere informatie bevatten die op grond van bijzondere voorschriften moet worden gepubliceerd.

Onze volgende evenementen

 • Rijn-Maasforum

  12/04/2023

  09:00 – 17:00

  Vertegenwoordiging van Baden-Württemberg bij de Europese Unie – Beliardstraat 60-62 – 1040 Bruxelles

  Meer informatie
 • Velo-City Leipzig 2023

  09/05/2023 to 12/05/2023

  09:00 – 14:30

  Congress Center Leipzig Seehausener Allee 1 04356 Leipzig, Germany

  Meer informatie