Info Professionals

Info Professionals Benelux

Dit gedeelte van de website geeft u toegang tot meer gedetailleerde informatie over de juridische aspecten van de samenwerking, aanstaande events, lopende aanbestedingen, afgeronde studies en enkele nuttige links naar Benelux-partners.

Juridische databank

Via deze databank kunt u de rechtsinstrumenten van de Benelux Unie raadplegen. Hoewel deze databank zorgvuldig is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend en staat het Secretariaat-Generaal niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de erin opgenomen informatie.

Benelux-Publicatieblad

Het Benelux-Publicatieblad bevat het gemeenschappelijk werkprogramma, het jaarplan en het jaarverslag van de Benelux Unie, alsmede de beschikkingen en aanbevelingen van het Benelux Comité van Ministers. Na ondertekening worden de door het Benelux Comité van Ministers opgestelde overeenkomsten eveneens ter informatie in het Publicatieblad bekendgemaakt. Het Benelux-Publicatieblad kan ook andere informatie bevatten die op grond van bijzondere voorschriften moet worden gepubliceerd.

Onze volgende evenementen

  • Management of Alien Invasive Species: Expertsmeeting Raccoons (Save the Date)

    23/09/2024

    10:30 – 16:00

    Huis van de Benelux, Brussel (België)

    Meer informatie