Info Burgers » Evenementen » Rijn-Maasforum

Rijn-Maasforum

Mobiliteit in Europa : welke oplossingen voor duurzaam en grenzeloos vervoer?

Het Rijn-Maas Forum is de jaarlijkse bijeenkomst van politieke, economische en wetenschappelijke actoren uit Frankrijk (Grand Est), Duitsland (Rijnvallei), de Benelux en Zwitserland. Dit evenement bevordert uitwisselingen tussen Europeanen op lokaal, nationaal en Europees niveau.

De dag wordt ingedeeld in vier rondetafelgesprekken over de grote actuele thema’s: de toekomst van de auto- en spoorwegindustrie, de grote Europese vervoersnetwerken, de dagelijkse grensoverschrijdende mobiliteit en innovaties.

De Benelux (Secretariaat-Generaal) zal aanwezig zijn met een stand om haar grensoverschrijdende projecten inzake duurzame mobiliteit voor te stellen. Adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Jean-Claude Meyer neemt deel aan het rondetafelgesprek over ‘grenzeloze mobiliteit voor burgers’. Directeur Beleid en Onderzoek ( Secretariaat-Generaal) Jan Molema modereert het rondetafelgesprek over ‘innovaties voor de mobiliteit van morgen’.