Info Burgers » Evenementen » Velo-City Leipzig 2023

Velo-City Leipzig 2023

Het stimuleren van het fietsgebruik is één van de vijf vlaggenschipprojecten van de Benelux-samenwerking in 2023. Eind vorig jaar hebbende Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW) een gezamenlijke FietsRoadmap gelanceerd met daarin nieuwe initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren én als blueprint te dienen voor de Europese Unie. Benelux en NRW tonen hiermee ook hun ambitie aan om zich als cycling hotspot binnen Europa verder te versterken. Deze Roadmap is het resultaat van één van de actiepunten binnen de Benelux-Fietsverklaring uit 2020 die werd overgenomen in een Europese Fietsverklaring van 2022. De FietsRoadmap moet ertoe leiden dat burgers meer de fiets zullen gebruiken, want dit heeft positieve gevolgen. Dit bleek uit een studie die er kwam op basis van beide regio’s. 2024 zal wellicht uitgeroepen worden tot ‘Europees jaar van de fiets’. De wereldwijde fietsconferentie VeloCity zal dat jaar plaats vinden in de Benelux-regio, met name in de stad Gent (BE).

Benelux en Noordrijn-Westfalen zullen van 9 tot 12 mei op Velocity in Leipzig samen aanwezig zijn met een stand om hun initiatieven zichtbaar te maken.

Meer informatie : https://velo-city2023.com/