België, Waterstof / La Belgique, Hydrogène - Projectoproep / Appel à projets « Clean Hydrogen for Clean Industry », deadline: 1.6.2022

 

De federale overheid lanceert de projectoproep “Clean Hydrogen for Clean Industry”. Dit maakt deel uit van de federale waterstofstrategie.

Het doel van de projectoproep is om onderzoek en innovatie op het gebied van de productie, het transport en het gebruik van klimaatneutrale waterstof te stimuleren. De federale overheid wil met dit initiatief voornamelijk de onderzoeks- en demonstratieprojecten die al dicht bij commercialisatie staan, ondersteunen. 

Het totale budget voor de projectoproep bedraagt 50 miljoen euro, met een maximum bedrag van 15 miljoen euro per project.

De oproep staat open tot en met 1 juni 2022.

Alle informatie vindt u terug op de website van de FOD Economie.

 

-----------------

 

Le gouvernement fédéral lance l’appel à projets « Clean Hydrogen for Clean Industry ». Celui-ci s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie fédérale en matière d’hydrogène.

Cet appel à projets vise à stimuler la recherche et l’innovation sur la production, le transport et l’utilisation de l'hydrogène climatiquement neutre. Avec cette initiative, le gouvernement entend soutenir principalement les projets de recherche et de démonstration proches de la commercialisation. 

Le budget total de l’appel est de 50 millions d’euros, avec un maximum de 15 millions d’euros par projet.

L’appel reste ouvert jusqu’au 1er juin 2022.

Vous trouverez toutes les informations sur le site web du SPF Economie.