Info Burgers » Evenementen » Expertmeeting Environmental Sustainability/Education and Training (Save the Date)

Expertmeeting Environmental Sustainability/Education and Training (Save the Date)

Groen denken moet tweede natuur worden in het Benelux-onderwijs

Klimaat, natuur en duurzaamheid overschrijden letterlijk de grenzen en vereisen maatschappelijke aandacht en actie. Dit vraagt een goede samenwerking tussen mens en natuut. Om deze samenwerking en opwaardering te bevorderen is natuurinclusief onderwijs essentieel. Herwaardering van de natuur in het voortgezet onderwijs staat hierbij centraal. Daarbij gaan wij uit van de ‘ Whole School Approach’.

De Nederlandse delegatie van de Benelux-werkgroep ‘ Natuur- en Milieueducatie & Educatie voor Duurzame ontwikkeling’, met ondersteuning van het Benelux-Secretariaat-Generaal, nodigt u uit om voorbeelden met elkaar te delen die in onze landen en gewesten van de Benelux gebruikt kunnen worden. Via gespreks- en werksessies willen wij vorm geven aan de thematische integratie van de natuur en het ecologisch denken in het voortgezet- en beroepsonderwijs in de Benelux.