Info Citoyen » Actualités » Wat betekent de Benelux voor Vlaanderen?

Wat betekent de Benelux voor Vlaanderen?

20 Avr. 2010

maandag 26 april 2010 - 18:00   Congrescentrum Het Pand, Refter(benedenverdieping), Onderbergen 1, 9000 Gent

Gratis toegang. Reserveren verplicht: info@deburen.eu of 02 212 1930

  De tweede debatavond over zin of onzin van de Benelux vindt plaats in Gent. De universiteit van Gent treedt op als gastheer in samenwerking met het Comité Nieuwe Benelux. Tweede Kamerlid Han ten Broeke (VVD), prof. dr. Eduard Somers (UGent), Wilfried Vandaele (N-VA) en prof. dr. em. Hubert Bocken (UGent) zullen hun standpunten over de Benelux verdedigen. Moderator: Luc Devoldere (Ons Erfdeel).

Welke richting moet worden ingeslagen?(tekst: Comité Nieuwe Benelux)Het Comité Nieuwe Benelux organiseert in samenwerking met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren drie debatavonden. Daarin zal de toekomst van de Benelux centraal staan: in politiek, economisch, cultureel en staatkundig opzicht. Het thema is steeds hetzelfde: "Wat betekent de Benelux voor ... respectievelijk Wallonië, Vlaanderen en Nederland"?De achtergrond van de debatavonden is de ratificatie van het nieuwe Beneluxverdrag, dat in 2010 moet zijn afgerond. Maar belangrijker nog is de vraag: wat gaan we met het nieuwe verdrag doen? Het zal in de eerste plaats een politiek antwoord verlangen: hoe gedisciplineerd zullen de verantwoordelijke bestuurders en volksvertegenwoordigers in België, Luxemburg en Nederland zijn om in het belang van 28 miljoen burgers en ondernemers besluiten te nemen en deze te laten uitvoeren? En daarachter ligt weer het Europese belang: willen kleine lidstaten van de EU meetellen, dan zullen ze gezamenlijk moeten optreden. Tevens kan de Benelux in alle genoemde domeinen als voorbeeld en laboratorium voor de Europese Unie dienen.Ingevolge toepassing van het Verdrag van Lissabon zal de positie van de respectieve Europese regio's, waaronder de Benelux Unie, nog terreinwinst boeken. Het Comité Nieuwe Benelux - www.benelux2010.com - streeft naar een sterke en duurzame samenhang van de drie Beneluxlanden om die doeleinden waar te kunnen maken.

In Gent wordt op 26 april 2010 de debatavond gehouden in Het Pand, zaal "de Refter" van de Universiteit van Gent, Onderbergen 1. Een panel met vier sprekers zal ingaan op de oriëntatie van Vlaanderen op het vlak van economische, culturele, politieke en juridisch-staatkundige aangelegenheden. De sprekers en hun onderwerpen zullen zijn:

•    Han ten Broeke (lid van de Tweede Kamer voor de VVD):Kansen en belangen voor de Benelux als Europese regio,•    prof. dr. Eduard Somers (Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroepvoorzitter Internationaal publiekrecht, algemeen directeur Maritiem Instituut):Economie en havenproblemen vanuit Vlaams perspectief,•    Wilfried Vandaele (Vlaams volksvertegenwoordiger N-VA, schepen van Ruimtelijke Ordening, Cultuur, Onderwijs, Jeugd en Informatie in De Haan, ex-algemeen secretaris van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland):Culturele eigenheid en samenwerking,•    prof. dr. em. Hubert Bocken, Voorzitter van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland):Rechtsorde en rechtsvergelijking in Vlaanderen en Nederland.•    Luc Devoldere, hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van Ons Erfdeel, zal als moderator optreden.

De debatavond begint om 18.00 uur. Ontvangst vanaf 17.30. Voor catering wordt gezorgd.

Het Pand is per openbaar vervoer vanaf station Gent Sint-Pieters bereikbaar met tram 1 (Justitiepaleis) met tram 21 (Melle Leeuw) en 22 (Gentbrugge); vanaf station Gent Dampoort met bus 3 (richting Mariakerke). 17 en 18 (Drongen), 38 en 39 (Watersportbaan).   De parkeergarage Sint-Michiels (aan Sint-Michielsplein) ligt op ongeveer 100 meter van Het Pand.

In samenwerking met Het Comité Nieuwe Benelux en de juridische faculteit van de universiteit van Gent