Info Professionals » Benelux-Publicatieblad

Benelux-Publicatieblad

Het Benelux-Publicatieblad bevat het gemeenschappelijk werkprogramma, het jaarplan en het jaarverslag van de Benelux Unie, alsmede de beschikkingen en aanbevelingen van het Benelux Comité van Ministers. Na ondertekening worden de door het Benelux Comité van Ministers opgestelde overeenkomsten eveneens ter informatie in het Publicatieblad bekendgemaakt. Het Benelux-Publicatieblad kan ook andere informatie bevatten die op grond van bijzondere voorschriften moet worden gepubliceerd.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan om bericht te krijgen zodra een een nieuw publicatieblad wordt uitgegeven.

Ons nieuws

Volg ons bij de voortgang van onze projecten

Ons laatste nieuws