Info Burgers » Nieuws » “Grenzeloos denken zou het devies moeten zijn”

“Grenzeloos denken zou het devies moeten zijn”

04 dec. 2014

‘Grenzeloos denken, dat zou het devies moeten zijn en niet alleen hier maar vooral ook van de landelijke overheid.’ Dat heeft de secretaris-generaal van de Benelux Jan van Laarhoven gezegd bij de opening van het
10de bestuurdersymposium van de beweging ‘Doorbraak in Dienstverlening’ te Maastricht.

Bestuurders van gemeenten, provincies, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en rijksdepartementen kwamen samen op het stadhuis van Maastricht om grenzeloze samenwerking te stimuleren rond vier beleidsthema’s : veiligheid, economie, zorg en mobiliteit.

‘Onze Benelux-organisatie heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een belangrijke schakel als het gaat om het slechten van papieren grenzen tussen onze drie landen’, aldus Jan van Laarhoven. Hij verwees naar concrete resultaten op het vlak van o.a. ambulancehulpverlening, bestrijding van fiscale fraude, het tegengaan van sociale dumping en het beroepsgoederenvervoer.

Naast grenzeloos denken op (inter)nationaal vlak, heeft Benelux meer dan ooit aandacht voor het lokale vlak. ‘Begin dit jaar werd  een nieuwe Verdrag voor grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking ondertekend, dat aan gemeenten meer dan ooit mogelijkheden biedt om over de grenzen heen de samenwerking te zoeken’ voegde van Laarhoven toe. Voorbeelden die hij aanhaalde waren de samenwerking tussen Terneuzen en Assenede rond ouderenzorg en het gezamenlijk beheer van het grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide. Hij meldde dat de afgelopen maanden er contact hierover werd genomen met vrijwel alle grensburgemeesters en ‘ het is ons duidelijk geworden dat er een groeiend enthousiasme is om nieuwe samenwerkingsverbanden te gaan onderzoeken’ sloot de secretaris-generaal af.

Het symposium eindigde met de ondertekening van een Pact van Maastricht, waarin afspraken worden gemaakt om op een reeks van beleidsterreinen innovatief in te zetten.