Ons samen
aanpassen aan
klimaatverandering

Intensivering en uitbreiding van gezamenlijke initiatieven om de transitie te versnellen

De uitdagingen van de klimaatverandering reiken verder dan de grenzen en hebben directe gevolgen voor ons dagelijks leven. De huidige energiecrisis moet worden aangegrepen als een kans om de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, een absolute noodzaak voor onze planeet, te versnellen.

Opvoeren van de Europese ambities om de energietransitie te versnellen

Gelet op de nieuwe geopolitieke realiteit van de energiemarkt moeten wij de overgang naar schone energie fors versnellen. Zo kunnen we Europa’s energieafhankelijkheid van onbetrouwbare leveranciers verminderen en ons minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd nemen we belangrijke maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken. Het nieuwe Benelux “Klimaatplatform” draagt daartoe bij door regionale samenwerking te bevorderen om grensoverschrijdende vraagstukken gezamenlijk en doeltreffend aan te pakken.

Delen van deskundigheid over klimaataanpassing

De Benelux-regio wordt op verschillende niveaus bedreigd door de gevolgen van de klimaatverandering en de landen moeten gezamenlijk optreden. Het Klimaatplatform wil bestaande expertise in de Benelux samenbrengen om een extra impuls te geven aan het uitwisselen en ontwikkelen van kennis. Onder meer de volgende projecten kunnen leidend zijn bij onze beslissingen:

  • klimaatadaptatie en -mitigatie
  • klimaatfinanciering
  • rechtvaardige transitie
  • duurzame landbouw.

Een platform om jongeren een stem te geven in het klimaatdebat

Klimaatverandering is een onderwerp dat alle generaties aanbelangt, vooral jongeren, over wiens toekomst vandaag wordt beslist. Daarom geeft de Benelux Unie alle jongeren een stem, zodat we rekening kunnen houden met hun voorstellen voor een groene en duurzame samenleving:

  • In samenwerking met het Benelux-Parlement organiseerde het Benelux Secretariaat-Generaal de afgelopen jaren twee bijeenkomsten van het Benelux Jeugdparlement, dat jongeren uit de drie landen bijeenbrengt om hun een platform te bieden om samen de klimaatuitdagingen te bespreken en beleidsaanbevelingen voor de regeringen op te stellen.
  • Onlangs heeft het Benelux-Jongerenparlement drie resoluties aangenomen over de energiemarkt en waterstof, duurzame mobiliteit en een rechtvaardige transitie.

Eenheid tonen op de VN-klimaattop

Als bewijs dat de Benelux-landen met één stem spreken over klimaatvraagstukken, delen ze samen met de Europese Investeringsbank een paviljoen tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties (COP). Het is een plaats waar politieke verklaringen worden ondertekend, maar het is ook een informele plek voor ontmoeting en uitwisseling. Landen, regio’s, ngo’s, jongeren, wetenschappers en kunstenaars kunnen er een evenementenprogramma opzetten en netwerken.

Wilt u actie ondernemen voor het klimaat?

Neem een kijkje op ons klimaatportaal.

Ons nieuws op
Klimaat

Ons laatste nieuws

Wij zijn ook actief op andere innovatieve gebieden.

Ontdek de verschillende gebieden die centraal staan in ons streven naar een betere toekomst voor toekomstige generaties.

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag? Een suggestie om te delen?