Home » Benelux+ » North Seas Energy Cooperation

North Seas Energy Cooperation (NSEC)

De North Seas Energy Cooperation is een regionaal samenwerkingsverband tussen België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Het bevordert de kostenefficiënte ontwikkeling van offshore hernieuwbare energie in de Noordzee regio (Noordzee, Kattegat, Skaggerak, Ierse Zee, Keltische Zee, Kanaal). Voor specifieke onderwerpen vormt het de basis voor de offshore energie samenwerking met het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie is lid en het secretariaat bevindt zich in het Benelux Huis te Brussel.

De betrokken ministers en Europese Commissaris van energie richtten de vrijwillige samenwerking medio 2016 op met een Politieke Verklaring en een driejarig werkprogramma. Ze hernieuwden het met een nieuwe Politieke Verklaring in 2021, kort na de Europese Green Dealen de Hernieuwbare Offshore Energie strategie.

Het co-voorzitterschap van NSEC ligt enerzijds bij de Europese Commissie (op permanente basis) en anderzijds bij één van de landen (op roulerende jaarbasis). De ministers komen geregeld bijeen om de voortgang te bewaken en om de prioriteiten vast te stellen. Vier werkgroepen bereiden het technische werk voor. Vandaag ligt de focus op het mogelijk maken van internationale offshore wind projecten, zoals energie-eilanden, hybride interconnecties, en grensoverschrijdende netwerkinfrastructuur. NSEC zoekt tegelijk naar manieren om de ruimtelijke en ecologische impact van de offshore ontwikkelingen te beperken, en de kosten te verminderen.

Het North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative (NSCOGI) was een regionaal samenwerkingsverband tussen België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, dat de gecoördineerde ontwikkeling van het elektriciteitsnet op zee bevorderde in de Noordzee regio. Aangestuurd door de ministers, ondersteund door het Benelux secretariaat, en bouwend op de expertise van vertegenwoordigers uit de ministeries, netbeheerders, regulatoren en de Europese Commissie, werkte het voorstellen uit voor een meer efficiënte en rendabele ontwikkeling van hernieuwbare energie infrastructuur offshore. In 2016 ging deze samenwerking op in de North Seas Energy Cooperation.

RESULTATEN

NSCOGI POLICY REPORTS

NSCOGI 2013/14 progress report

NSCOGI 2012 report

NSCOGI 2011 report

Market arrangements (31 July 2014)

Cost allocation (31 July 2014)

North Seas Grid Study (16 November 2012)

Market arrangements under the virtual case study ( 8 November 2012)

Offshore Technology Report (16 October 2012)

Regulatory benchmark ( 13 January 2012)

Recommendations for guiding principles for the development of integrated offshore cross-border infrastructure (23 November 2012)

Procedural guidelines as a recommendation to national competent authorities (21 November 2012)

Ons laatste nieuws