Een bloeiende
economie door
concrete initiatieven

Zakendoen, werken en leven in twee verschillende landen vereist flexibiliteit en compatibiliteit voor tal van bedrijfsactiviteiten, zowel voor werknemers als voor bedrijven.

De Benelux wil zich verder omvormen tot een dynamische economische regio die grensoverschrijdende belemmeringen wegwerkt en werkgelegenheid over de grenzen heen blijft stimuleren. In dit verband ondersteunt de Benelux Unie de vele grensarbeiders en ondernemingen op haar grondgebied met economische activiteiten over de grenzen heen.

Grensoverschrijdend werken met rechtszekerheid op het gebied van belastingen en sociale zekerheid

Voor grensarbeiders die in een ander land wonen dan waar zij werken, is het niet altijd duidelijk welke sociale en fiscale regelingen voor hen van toepassing zijn. Bent u bekend met deze situatie? De Benelux Unie ondersteunt u hierin door nuttige informatie te verzamelen in brochures die in digitale vorm en op het internetportaal Benelux Startpunt Grensarbeid beschikbaar zijn. Grensarbeiders kunnen er gedetailleerde informatie over hun specifieke situatie vinden.

Informatie uit de eerste hand voor grensoverschrijdende detailhandel

Bent u een retailer die grensoverschrijdend handel wil drijven binnen de Benelux of zich fysiek wil vestigen in een Benelux-land? De Benelux Unie heeft een portaal voor detailhandelaren. Het Benelux-informatiepunt voor detailhandel biedt informatie over:

  • de geldende Belgische, Nederlandse en Luxemburgse wetgeving betreffende de detailhandel en de oprichting van een detailhandelszaak,
  • belastingen en heffingen,
  • arbeidsrecht,
  • consumentenbescherming,
  • productnormen
  • verkoop
  • e-commerce,
  • afvalverwerking.

Voorkomen van belasting- en sociale fraude door nauwe samenwerking

Belastingfraude: de afschaffing van de grenzen binnen de Europese Unie en de massale ontwikkeling van de onlinehandel maken het nu mogelijk om overal en altijd aankopen te doen. Deze ontwikkeling heeft echter niet alleen positieve aspecten, want ze gaat gepaard met nieuwe vormen van misbruik op het gebied van belastingfraude. De drie Benelux-landen werken al twintig jaar actief samen om frauduleuze constructies zoals btw-carrouselfraude te voorkomen.

Sociale fraude: sociale fraude vormt een ernstig risico voor de samenleving omdat ze oneerlijke concurrentie creëert voor eerlijke bedrijven en leidt tot sociale achteruitgang. Voorbeelden van sociale fraude zijn het frauduleuze gebruik van uitzendbureaus, het ten onrechte ontvangen van uitkeringen of het niet-naleven van de voorschriften inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Om de schadelijke gevolgen van dit fenomeen te bestrijden en de snel veranderende methoden en technieken van de fraudeurs bij te houden, hebben de Benelux-landen geleidelijk een multilaterale samenwerking ontwikkeld op basis van concrete projecten.

Ons nieuws op
Economie

Ons laatste nieuws

Wij zijn ook actief op andere innovatieve gebieden.

Ontdek de verschillende gebieden die centraal staan in ons streven naar een betere toekomst voor toekomstige generaties.

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag? Een suggestie om te delen?