Home » Benelux Unie » Over ons

BENELUX UNIE

Intergouvernementele samenwerking ten dienste van burgers en bedrijven

Al meer dan 75 jaar inspireert de Benelux het Europese project. Zo fungeren we als proeftuin voor het voortdurend verbeteren van onze leefomstandigheden in ruime zin. Dit behelst zowel het gemeenschapsleven als werk en ondernemerschap en het daarmee samenhangende regelgevingskader. De positieve impact die we hebben op onze leefomgeving en op het milieu bewijst dat een intergouvernementele samenwerking relevanter is dan ooit.

De huidige Benelux Unie is het resultaat van een lange geschiedenis van samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg. Die begon in 1944 als douane-unie, en werd in 1958 de Benelux Economische Unie. Vijftig jaar later besloten de politieke leiders van de drie landen, zich bewust van het belang van het voortzetten en intensiveren van de intergouvernementele samenwerking, een nieuw Benelux-Verdrag te ondertekenen, dat thans van kracht is.

Het Benelux-Verdrag: een nieuwe dynamische impuls voor samenwerking

De ondertekening van het nieuwe “Benelux-verdrag” heeft een nieuwe en beslissende impuls gegeven aan de Benelux-samenwerking. Vanaf nu zal de samenwerking gericht zijn op drie belangrijke gebieden:

  • interne markt en economische unie, 
  • duurzame ontwikkeling en
  • justitie en binnenlandse zaken.

Ook de doelstellingen van deze samenwerking werden bevestigd en verduidelijkt:

  1. De Benelux-samenwerking als proeftuin voor Europa voortzetten.
  2. De samenwerking over de grenzen heen uitbreiden.

Over de grenzen heen: naar meer samenwerking en delen van ervaringen

De Benelux is geen gesloten gebied ; de politieke, sociale, economische en milieuvraagstukken overstijgen de grenzen van de drie lidstaten. Daarom voorziet het Verdrag uitdrukkelijk in samenwerking van de Benelux-landen met andere EU-lidstaten of met hun regionale samenwerkingsstructuren.

Deze samenwerking werpt vruchten af. De afgelopen jaren heeft de Benelux Unie actief samengewerkt met Noordrijn-Westfalen en Frankrijk om gezamenlijk vooruitgang te boeken op een groot aantal gebieden, waaronder

  • veiligheid,
  • luchtkwaliteit,
  • circulaire economie,
  • energie.