Home » De Benelux en u » Werken

Grensoverschrijdend werken met de nodige juridische, fiscale en sociale zekerheid

Bent u een van de duizenden grensarbeiders die voortdurend pendelen tussen twee Benelux-landen?

Voor grensarbeiders die in twee verschillende landen wonen en werken is het niet altijd gemakkelijk om te weten welke sociale en fiscale regelgeving van toepassing is. De Benelux Unie ondersteunt u door antwoorden te geven op uw meest prangende vragen.

Het digitale portaal “Startpunt voor grensarbeiders” brengt verschillende informatiebronnen samen op één platform en biedt met behulp van externe partners beknopte informatie voor grensarbeiders in de Benelux en Noordrijn-Westfalen. Nuttige informatie (arbeidsovereenkomsten, belastingen, ziekteverzekering, pensioenen, enz.) is verzameld in zeven brochures die in digitale vorm beschikbaar zijn.

Daarnaast worden digitale informatiebrochures voor grensarbeiders, werkgevers en professionals in de sector regelmatig bijgewerkt door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met de bevoegde ministeries en instanties in de drie landen. Deze brochures zijn bedoeld om de grensoverschrijdende mobiliteit en de bijbehorende administratieve procedures te vergemakkelijken.

De brochures kunt u hier gratis downloaden.