Home » Prioritaire thema’s » Duurzaamheid

Handelen voor
duurzaamheid en
onze ecosystemen beschermen

De circulaire transitie is noodzakelijk voor een duurzamere economische groei, terwijl het totstandbrengen van duurzame ecosystemen essentieel wordt voor ons welzijn. De verwezenlijking van deze doelstellingen speelt een sleutelrol in de sociaal-economische ontwikkelingen van morgen.

De circulaire economie houdt zich bezig met het beperken van afval en om afval in het algemeen een tweede leven te geven. Denk hierbij aan het recyclen van duurzame materialen. Het is duidelijk dat deze nieuwe vorm van economie aan kracht wint. Ecosystemen zijn een integraal onderdeel van de natuurlijke omgeving. Ze zijn absoluut essentieel op gebieden als voedsel, water, hout, luchtkwaliteit en de strijd tegen het stijgende waterpeil.

De lineaire economie vervangen door een circulaire economie

Onze markteconomie en consumptiepatronen hebben ons veel welvaart gebracht. Tegelijkertijd leiden ze geleidelijk aan tot de uitputting van onze grondstoffen, terwijl ze afval en CO2-uitstoot genereren, de biodiversiteit doen afnemen en watertekorten en natuurrampen bevorderen. De circulaire economie is een manier om deze cyclus af te remmen en houdt een mentaliteitsverandering bij consumenten en producenten in. De Benelux-landen zetten zich in voor de overgang naar een circulaire economie door zich te richten op projecten zoals:

  • afvalbeheer of recycling, bijvoorbeeld oud papier niet als afval, maar als grondstof beschouwen
  • hergebruik van bouw- en sloopafval
  • repareerbaarheid van producten zoals mobiele telefoons, koffiezetapparaten en koelkasten
  • transitie, via educatie en bewustmaking. 

Harmoniseren van de Benelux-wetgeving voor een betere bescherming van de biodiversiteit

De natuur trekt zich niets aan van kunstmatige, door mensen gecreëerde grenzen. Daarom zijn de Benelux-initiatieven ter bescherming van soorten gericht op het bevorderen van oplossingen over de grenzen heen. Dit omvat de coördinatie en aanpassing van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse wetgeving inzake soorten- en natuurbescherming, die betrekking heeft op het behoud, het beheer en het herstel van het natuurlijke milieu en het landschap.

De samenwerking tussen de Benelux-landen richt zich momenteel op de volgende thema’s:

  • overleving van vispopulaties in de stroomgebieden van de Benelux
  • bescherming van grondwater in grensgebieden
  • bestrijding van invasieve uitheemse soorten, een van de oorzaken van de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit.
  • opening en sluiting van het jachtseizoen

Ons nieuws op
Duurzaamheid

Ons laatste nieuws

Wij zijn ook actief op andere innovatieve gebieden.

Ontdek de verschillende gebieden die centraal staan in ons streven naar een betere toekomst voor toekomstige generaties.

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag? Een suggestie om te delen?