Home » Benelux+ » Pentalateral Energy Forum

Pentalateral Energy Forum (PLEF of Penta)

Het Pentalateral Energy Forum is een regionaal samenwerkingsverband tussen België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Het verleent politieke steun aan een proces van regionale integratie richting een Europese, betrouwbare en duurzame energiemarkt. Sinds 2005 werken de landen er vrijwillig in samen en ontplooien voortrekkersinitiatieven op vlak van marktkoppeling, leveringszekerheid en een koolstofvrij energiesysteem.

Ministers van Energie leggen de prioriteiten vast en bewaken op geregelde tijdstippen de voortgang.  Coördinatoren uit de zeven landen vertalen de prioriteiten in concrete acties voor de werkgroepen en zoeken actieve betrokkenheid van netbeheerders, regulatoren en marktpartijen. Het Pentalateral Energy Forum houdt de Europese Commissie op de hoogte. Het Benelux Secretariaat-Generaal staat sinds 2005 in voor de dagelijkse continuïteit.

Vandaag ligt de focus van de werkzaamheden op risicoparaatheid, het ontwerp van de elektriciteitsmarkten en het versnellen van de energietransitie door het wegnemen van grensoverschrijdende barrières.

Ons laatste nieuws