Homeee » Benelux Unie » Over ons » Missie-Visie-Waarden

Missie-Visie-Waarden

Missie

Het Secretariaat-Generaal is de spil van de Benelux Unie. Met zijn deskundigheid, een aantal rechtsinstrumenten en de nodige structuur inspireert, initieert en coördineert het activiteiten rond kernthema’s als interne markt, duurzame ontwikkeling en veiligheid.

We voeren concrete projecten en programma’s uit met een toegevoegde waarde voor de drie landen, een reële impact op burgers en bedrijven, en die als voorbeeld dienen voor onze partners op Europees niveau.

Visie

Als model voor Europese integratie en als laboratorium voor de duurzame voltooiing van de interne markt is de Benelux Unie een pionier voor de Europese ruimte. De samenwerking tussen onze drie landen maakt ons tot een toonaangevende speler op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking in de Europese Unie.

Met onze unieke expertise blijven wij onze kennis, netwerken en ervaring ten dienste stellen van burgers en bedrijven in onze drie landen. Daarnaast delen we onze expertise met andere partners om grensoverschrijdende samenwerking in heel Europa te bevorderen.

Waarden

Om onze doelstellingen te bereiken, werken we met onze partners samen op basis van de volgende waarden:

 • Professionaliteit
  We streven ernaar onze opdrachten volgens de hoogste normen uit te voeren en voortdurend te verbeteren.
 • Onpartijdigheid
  Door een onpartijdige houding kunnen we de belangen en perspectieven van elke partij het best begrijpen.
 • (Pro)activiteit
  We onderzoeken ook voortdurend nieuwe mogelijkheden om de samenwerking tussen landen te optimaliseren.
 • Transparantie
  We communiceren en handelen op transparante wijze met onze partners en nemen onze verantwoordelijkheid naar de samenleving.
 • Resultaatgerichtheid
  We leggen de verwachte resultaten vooraf vast en evalueren de verwezenlijking ervan samen met onze overheden en partners.