Home » De Benelux en u » Studeren

Studeren

Erkenning van diploma’s, duurzaam en milieugericht onderwijs. De Benelux-landen bundelen hun krachten om bij te dragen tot een Europese ruimte voor hoger onderwijs en om hun burgers een zo goed mogelijke opleiding te garanderen.

Bij het plannen van uw beroepsleven moet u zich kunnen focussen op uw studie en hoeft u zich geen zorgen te maken over de geldigheid ervan in een ander land. De Benelux Unie heeft ervoor gezorgd dat dit het geval is in de drie Benelux-landen en, meer recentelijk, in de Baltische staten.

Automatische erkenning van diploma’s

Bent u uw studie in België begonnen en wilt u die in Nederland voortzetten, of wilt u na een opleiding in Luxemburg in België gaan werken? Dat is allemaal mogelijk. Sinds 2015 maakt de automatische wederzijdse niveauerkenning van bachelor- en masterdiploma’s een einde aan de administratieve belemmeringen uit het verleden. Sinds 2018 geldt de wederzijdse niveauerkenning ook voor associate degrees en doctoraten.

Over de grenzen heen: overeenkomst met de Baltische staten

Sinds september 2021 is de automatische erkenning van universitaire diploma’s tussen de drie Benelux-landen ook uitgebreid tot de universitaire diploma’s van de drie Baltische staten, met name Estland, Letland en Litouwen. Deze zes landen vormen de enige regio in de Europese ruimte voor hoger onderwijs waar het niveau van de graden automatisch wordt erkend.

Concreet betekent dit een grotere mobiliteit van studenten en een onmiddellijke administratieve vereenvoudiging:

  • erkenning zonder langdurige administratieve procedures;
  • kosteloze procedures;
  • geldigheid van diploma’s om in een van de lidstaten te kunnen werken of zijn studies voort te zetten.

Transitie naar een duurzame samenleving door onderwijs en voorlichting

Natuur- en milieu-educatie (NME) en Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) hebben tot doel jongeren en volwassenen bewust te maken van de duurzaamheidsuitdagingen van onze samenleving, hen aan te moedigen hun gedrag te veranderen en zich als verantwoordelijke burgers te gedragen. De Benelux-landen werken nauw samen op dit gebied. En vele organisaties die actief zijn op het gebied van NME en EDO bieden, dankzij de steun van de Benelux-landen, opleidingen, activiteiten, projecten of netwerken aan waaruit meer concrete grensoverschrijdende samenwerking ontstaat.