Home » Benelux Unie » Onze organisatie » Secretariaat-Generaal

Waar alles samenkomt: het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie

Het Secretariaat-generaal is de spil van de samenwerking binnen de Benelux Unie. De Benelux Unie is een pionier in grensoverschrijdende samenwerking, een model voor regionale integratie en een proeftuin van Europese samenwerking, als voorloper op Europees beleid én als aanvulling ervan.

Een veelgevraagde gesprekspartner met een brede expertise

In de loop der jaren heeft het Secretariaat-Generaal een aanzienlijke expertise ontwikkeld op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Zo is het een erkende speler geworden die – om een aantal goede redenen – ook buiten de Benelux gevraagd wordt als gesprekspartner:

Een bijzondere rol op Europees niveau

Het secretariaat-generaal bekleedt een unieke positie, krachtens artikel 350 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Ze mag de uitvoering van eigen rechtsinstrumenten van de Benelux-Unie – zoals verdragen, besluiten en aanbevelingen – voorstellen en controleren.

Enthousiaste experts uit alle drie de landen

De medewerkers van het Secretariaat-Generaal beschikken over een uitgebreide en gevarieerde kennis van specifieke onderwerpen. Zij weten hoe de politieke- en besluitvormingsprocessen in de verschillende landen werken en passen deze kennis enthousiast en pragmatisch toe.

De experts weten wat van belang is bij samenwerking en delen hun kennis met anderen. Ze zijn onpartijdig, overbruggen meningsverschillen, politieke verschillen en taal- en cultuurbarrières, en houden rekening met nationale en regionale gevoeligheden.

Slagvaardig en resultaatgericht

Het Secretariaat-Generaal voert projecten en rechtsinstrumenten consequent uit. Zijn medewerkers ondersteunen met hun ervaring de partners bij hun werk, stimuleren dan wel versnellen de relevante processen en bewaken de voortgang.

Toegankelijk, duidelijk en gevarieerd

Het Secretariaat-Generaal heeft een efficiënte en toegankelijke structuur. U vindt er snel de juiste contactpersoon en dankzij korte interne communicatielijnen kunnen snel beslissingen worden genomen. Bovendien beschikken zijn medewerkers over een uitgebreid netwerk van externe partners en experts in de drie landen en daarbuiten. Zo kan er indien nodig een beroep worden gedaan op aanvullende specialistische kennis.

Wie is wie?

Het College van het Benelux Secretariaat-Generaal (bestaande uit twee adjunct-secretarissen-generaal en een secretaris-generaal) kan ook op bestuurlijk (politiek) niveau snel en doeltreffend optreden in de richting van belanghebbenden in de drie landen.