Home » Prioritaire thema’s » Mobiliteit

Innovatieve emissievrije
oplossingen voor
mobiliteit en vervoer

De Benelux-markt voor transport en logistiek staat voor grote uitdagingen op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid. De Benelux Unie is actief betrokken bij het bevorderen van emissievrije mobiliteit en het ter beschikking stellen van de benodigde infrastructuur.

De Benelux-landen zijn het dichtstbevolkte gebied van Europa, met een zeer grote economische bedrijvigheid. Deze factoren zetten overheden en vervoersbedrijven aan tot innovatie en creativiteit om duurzame mobiliteit voor burgers en bedrijven te bevorderen en onnodige schade aan de leefomgeving te voorkomen. Met het oog hierop zet de Benelux Unie zich in voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van mobiliteit en het bevorderen van emissievrije voertuigen.

Fietsgebruik stimuleren en fietsinfrastructuur versterken

De fiets, die heel populair was in coronatijd, is uiteraard nog steeds het beste vervoermiddel om het milieu te beschermen. Het gebruik ervan is niet alleen essentieel om de EU-klimaatdoelstellingen tegen 2050 te halen, maar heeft ook een positief effect op de volksgezondheid en de economie. Fietsen in Europa levert 150 miljard euro op, waarvan 90 miljard euro voor het milieu, de gezondheid en het mobiliteitssysteem. De fietsindustrie creëert honderdduizenden banen en de inkomsten uit het fietstoerisme in de EU worden geschat op 44 miljard euro per jaar.

De Benelux Unie zet zich daarom actief in voor de ontwikkeling van een veilige en duurzame fietsinfrastructuur als onderdeel van de Europese Green Deal:

  • uitbreiding van fietspadennetwerken
  • promotie van fietscampagnes
  • invoering van fietsdeelsystemen

Soepel elektrisch rijden

Een elektrisch voertuig is een uitstekende zaak voor het milieu. Maar hoe kunt u er zeker van zijn dat u het kunt opladen wanneer u naar het buitenland reist? Te vaak is het moeilijk om de juiste informatie te vinden over de locatie, de beschikbaarheid en de kosten van oplaadpunten in het buitenland. En hoe zit het met de betaling? Nationale betaalkaarten of applicaties worden in het buitenland niet altijd geaccepteerd.

Om grensoverschrijdend rijden en laden te stimuleren hebben België, Nederland en Luxemburg een gezamenlijke dienst opgericht onder de naam IDRO (Benelux ID Registration Organisation). Via de website geeft IDRO unieke identificatiecodes uit voor CPO-Charge Point Operators (CPO’s) en MSP’s (Mobility Service Providers) in de Benelux.

Mobility as a Service (MaaS) – een oplossing van deur tot deur

Als gebruiker van het openbaar vervoer verwacht u vandaag een oplossing voor mobiliteit van deur tot deur. Het moet gemakkelijk zijn om reisinformatie te raadplegen en tickets te kopen voor uw hele reis. Tijdens een reis moet het gemakkelijk zijn om van de ene op de andere modus over te schakelen. Grensovergangen mogen niet langer een belemmering vormen voor een efficiënt gebruik van het openbaar vervoer.

Het Benelux MaaS-project, ondersteund door verschillende regio’s in de Benelux en Noordrijn-Westfalen, wil hiervoor oplossingen ontwikkelen. Het project beoogt de ontwikkeling van één enkel platform voor reservatie, validatie en betalingsbewijzen voor alle soorten openbaar vervoer.

Ons nieuws op
Mobiliteit

Ons laatste nieuws

Wij zijn ook actief op andere innovatieve gebieden.

Ontdek de verschillende gebieden die centraal staan in ons streven naar een betere toekomst voor toekomstige generaties.

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag? Een suggestie om te delen?