Home » Prioritaire thema’s » Gezondheid

Concrete
maatregelen
voor uw welzijn

Toegankelijke gezondheidszorg, betere luchtkwaliteit en verbeterde voedselveiligheid voor het welzijn van de burgers.

De Benelux Unie zet zich actief in om de grensoverschrijdende gezondheidszorg en de samenwerking op Europees niveau te versterken. Zij wil ook de luchtkwaliteit verbeteren en de voedselveiligheid verhogen om de consument beter te beschermen.

Zorgen voor grensoverschrijdend ambulancevervoer

Als u in een grensstreek woont en medische hulp nodig hebt, is het essentieel om te allen tijde te kunnen rekenen op snel en efficiënt medisch spoedvervoer. Daartoe zijn twee Benelux-beschikkingen ondertekend, de ene tussen België en Luxemburg en de andere tussen België en Nederland, met als doel het grensoverschrijdend spoedvervoer per ambulance en het orgaanvervoer tussen België en Luxemburg te vergemakkelijken. Dit betekent dat dringende medische ingrepen sneller kunnen worden uitgevoerd.

eHealth – Grensoverschrijdende elektronische uitwisseling voor een efficiëntere behandeling

Om altijd de best mogelijke zorg te kunnen verlenen moeten patiënten en hun dienstverleners snel en onmiddellijk toegang hebben tot de gezondheidsgegevens van zieke mensen. Het e-Healthprogramma levert hieraan een belangrijke bijdrage. Door medische gegevens digitaal te verwerken en te verstrekken, vergemakkelijkt elektronische gezondheidszorg efficiënte en effectieve patiëntenzorg, terwijl de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens gewaarborgd blijft. In de Benelux eHealth uitvoeringsovereenkomsten is het grensoverschrijdende gebruik van patiënt- en artsidentificaties en -authenticaties opgenomen als “garantieniveaus” en gekoppeld aan artsenregistratie.

Verbeteren van de luchtkwaliteit via gezamenlijke projecten met partners in naburige regio’s

Volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) is luchtverontreiniging ‘s werelds grootste milieurisico voor de gezondheid. Het kan leiden tot hartproblemen, ademhalingsproblemen, waaronder astma, en allergieën. De Benelux-landen hebben dit vraagstuk opgepakt en hun partners in aangrenzende regio’s – waaronder Hauts-de-France en Noordrijn-Westfalen – betrokken bij gezamenlijke projecten om de verontreiniging terug te dringen die afkomstig is van

  • houtverbranding in open haarden of
  • emissies van binnenschepen.

Beschermen van de consument door grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van voedselveiligheid

Een van de belangrijkste aandachtspunten in de samenwerking tussen de Benelux-landen is het welzijn en de veiligheid van de burgers van de drie landen. Nauwere samenwerking op het gebied van voedselveiligheid levert een belangrijke bijdrage tot de bescherming van de gezondheid van de consument. We streven ernaar crisissen – zoals de fipronilcrisis – zoveel mogelijk te voorkomen en er zo goed mogelijk op te reageren wanneer deze zich voordoen.

De samenwerking tussen de Benelux-landen op het gebied van voedselveiligheid is gericht op

  • diergezondheid en dierenvervoer;
  • controle van diervoeders;
  • verbeteren van de werking van de Benelux interne markt door de vereisten op het gebied van levensmiddelen te coördineren.

De wereld wordt geconfronteerd met verschillende soorten crises. De Benelux Unie zet zich in voor gezamenlijke crisisbeheersing om bestand te zijn tegen huidige en toekomstige crises.

Wij zijn ook actief op andere innovatieve gebieden.

Ontdek de verschillende gebieden die centraal staan in ons streven naar een betere toekomst voor toekomstige generaties.

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag? Een suggestie om te delen?