Home » Benelux+ » Hauts-de-France

Hauts-de-France

In december 2018 hebben de Benelux-landen een intentieverklaring met Frankrijk ondertekend waarin zij hun bereidheid bevestigen om nauwer samen te werken, met name met de naburige regio’s Hauts-de-France en Grand Est. 

Het versterken van de Benelux-relaties met Frankrijk en zijn grensregio’s was een van de uitkomsten van de Benelux-top van premiers in 2017 in Den Haag en een van de prioriteiten van het toenmalige Belgische voorzitterschap. 

Naast nauwe bilaterale en multilaterale betrekkingen wilden de vier landen nieuwe mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking verkennen, waaronder projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling, innovatie en digitalisering, en nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur en economische ontwikkeling.

De bestaande samenwerking met Hauts-de-France zal verder worden versterkt en verdiept. Momenteel wordt er vooral samengewerkt op het gebied van waterstof. Er wordt bezien of deze samenwerking kan worden verbreed met onder meer onderwerpen als onderwijs en beroepsopleidingen, mobiliteit en transport, circulaire economie, landbouw en decarbonisering. Tevens zal worden onderzocht of en hoe de samenwerking zou kunnen worden geformaliseerd.