Veiligstellen
van de energievoorziening
van vandaag en morgen

Onze hele samenleving, vooral de economie, om nog maar te zwijgen van ons persoonlijk comfort, is sterk afhankelijk van een stabiele energievoorziening. Om de energievoorziening veilig te stellen, zet de Benelux Unie in op de totstandkoming van een Europese interne energiemarkt, waarin het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen een centrale rol speelt.

In deze tijd van energiecrisis is het heel belangrijk dat onze landen elkaar zoveel mogelijk helpen en zorgen voor de overgang naar een duurzaam, veerkrachtiger en betrouwbaarder energiesysteem. Dit dient gebaseerd te zijn op de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en moet zorgen voor leveringszekerheid. De Benelux zorgt voor de nodige synergieën en fungeert als platform voor samenwerking tussen de partners.

Benelux: Huis van regionale energiesamenwerking

As van regionale energiesolidariteit

Organisaties zoals het in 2005 opgerichte Pentalateraal Energie Forum, waarvan de Benelux het secretariaat voert, zijn belangrijke instrumenten om de regionale samenwerking voor energievoorziening te versterken. Het forum is een politiek samenwerkingsverband tussen autoriteiten, regelgevende instanties, netwerkbeheerders en marktpartijen, waarvan België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland lid zijn. Hoe moet de energievoorziening in de toekomst worden gewaarborgd? Dit is een van de centrale vragen van het forum. De betrokken ministers van Energie komen regelmatig bijeen om initiatieven te ontwikkelen ter voltooiing van de Europese interne energiemarkt.

Samenwerking op de Noordzee

De afgelopen jaren is de Noordzee een belangrijke speler geworden op het gebied van offshore windenergie. Tientallen windmolenparken liggen nu langs de kust van de Noordzee, van Normandië tot Noorwegen, en vormen een heel belangrijke bron van groene energie. Lange tijd ontbrak het echter aan een adequate infrastructuur om deze offshore elektriciteit te transporteren en te distribueren. North Seas Energy Cooperation (NSEC) wil deze leemte opvullen door de samenwerking tussen 9 landen aan de Noordzee te verbeteren. De Benelux ondersteunt de dagelijkse werking van de NSEC.

Kennis delen – Het Benelux Energie Expertise Netwerk

De Benelux beschikt over een schat aan kennis en expertise op het gebied van energie en energietransitie. Dit komt tot uiting in het Benelux Energie Expertise Netwerk , een multidisciplinair kennisnetwerk dat is opgezet om inzicht te krijgen in structuren, capaciteiten en samenwerking en deze te bevorderen. Het draagt bij tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid dat erop gericht is de positie van wetenschappelijke instellingen in de Benelux en daarbuiten te versterken. Onlangs heeft het netwerk de focus gelegd op zonne-energie en binnenkort zal het zich toespitsen op het fundamentele vraagstuk van energieopslag (batterijen, waterstof, enz.).

Samenwerking Benelux-Hydrogen

Waterstof is in opmars als dé milieuvriendelijke energiebron van de toekomst. Ook op dit gebied faciliteert de Benelux-samenwerking, zoals certificering van groene waterstof, uitrol van waterstofstations en het potentieel van binnenvaart op waterstof. Een gecofinancierde studie richt zich op de invoering van waterstof als ‘ruggengraat’ in de Benelux (‘hydrogen backbone’) en aangrenzende regio’s. Het doel is om de vraag naar en de behoeften aan infrastructuur voor invoer, vervoer, opslag en distributie tot 2050 te analyseren.

Ons nieuws op
Energie

Ons laatste nieuws

Wij zijn ook actief op andere innovatieve gebieden.

Ontdek de verschillende gebieden die centraal staan in ons streven naar een betere toekomst voor toekomstige generaties.

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag? Een suggestie om te delen?