Home » Prioritaire thema’s » Veiligheid

Meer veiligheid
door effectieve grensoverschrijdende
samenwerking

Internationale misdaad kent geen grenzen. Dankzij een doeltreffende samenwerking tussen onze landen kunnen we de gevolgen ervan echter beperken.

Of het nu gaat om de bestrijding van drugshandel, cybercriminaliteit, mensenhandel of fraude. De Benelux-landen werken op al deze gebieden intensief samen om de veiligheid van hun burgers te verbeteren.

Versterken van uw veiligheid met het Benelux-Politieverdrag

Het nieuwe Benelux-Verdrag inzake politiesamenwerking , dat op 23 juli 2018 in Brussel werd ondertekend door België, Nederland en Luxemburg, voorziet in gezamenlijke maatregelen zoals:

 • uitwisseling van informatie en delen van databanken
 • grensoverschrijdende strafrechtelijke vervolging 
 • uitvoering van wederzijdse onderzoeken
 • grensoverschrijdend optreden en samenwerking van speciale eenheden in crisissituaties
 • steun bij de beveiliging van grote evenementen
 • gezamenlijke training en oefeningen van de politiediensten.

Een dergelijk verdrag is uniek in de Europese Unie.

Gezamenlijke bestrijding van de georganiseerde criminaliteit

Drugs

De afgelopen jaren is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van de bestrijding van de drugshandel een essentieel onderdeel geworden van de veiligheidssamenwerking tussen de Benelux-landen. Onze landen zijn zich ervan bewust dat de beste manier om deze gemeenschappelijke problemen te bestrijden is om samen op te treden. Een overzicht van lopende projecten:

 • bestrijding van illegale drugstransporten via post- en koeriersdiensten met Noordrijn-Westfalen
 • samenwerking op het gebied van criminaliteitsbeelden
 • Hazeldonk-samenwerking tussen de drie Benelux-landen en Frankrijk

Cybercriminaliteit

De toenemende digitalisering en de toegang tot gecentraliseerde elektronische gegevens maken ons dagelijks leven ongetwijfeld een stuk gemakkelijker, maar zetten ook de deur open voor nieuwe misdaadfenomenen zoals cybercriminaliteit (hacking, phishing, ransomware). Cybercriminaliteit is per definitie een internationaal fenomeen en daarom is een gemeenschappelijke aanpak op Benelux-niveau van vitaal belang voor de bescherming van burgers en bedrijven. Het hoofddoel is het verbeteren van de samenwerking en het onderling afstemmen van de te nemen grensoverschrijdende maatregelen zoals

 • meer inzicht krijgen in de in de buurlanden aanwezige expertise,
 • delen van ervaringen tussen buurlanden,
 • vaststellen van problemen bij internationale politiesamenwerking.

Mensenhandel

Mensenhandel is een flagrante schending van de mensenrechten. De Benelux is niet immuun voor deze wanpraktijken: vrouwen en kinderen worden geronseld voor seksuele uitbuiting, dwangarbeid, huishoudelijke slavernij, georganiseerde bedelarij of orgaanhandel. Om deze misdrijven te bestrijden volgen de Benelux-landen een multidisciplinaire aanpak waarbij alle relevante belanghebbenden betrokken zijn: justitie, politie, openbaar ministerie, arbeidsinspecteurs, opvangcentra en migratie-autoriteiten.

Samenwerken bij de bestrijding van belastingfraude

Belastingfraude is ook een grensoverschrijdend fenomeen, wat het belang van informatie-uitwisseling tussen landen onderstreept. Een sterk netwerk tussen de drie landen is een belangrijke troef voor de samenwerking die voorziet in:

 • gezamenlijke deelname aan talrijke digitale projecten die de automatische uitwisseling van informatie tussen de landen mogelijk maken;
 • gezamenlijke studies om nieuwe fraudefenomenen op te sporen en
 • het delen van fiscale ervaringen en het volgen van Europese ontwikkelingen.

Bestrijden van grensoverschrijdende sociale fraude

Grensoverschrijdende sociale fraude is vaak gebaseerd op constructies waarbij verschillende landen betrokken zijn, zodat een multilaterale aanpak nodig is naast de bestaande bilaterale overeenkomsten. Binnen de Benelux worden drie thema’s ontwikkeld:

 1. opzetten van gezamenlijke inspecties,
 2. vergemakkelijken van de gegevensuitwisseling en
 3. tot stand brengen van een juridisch kader (multilateraal verdrag).

Voor dit laatste punt is het de bedoeling een Benelux-rechtsinstrument te creëren om de samenwerking tussen de Benelux-landen bij de bestrijding van sociale fraude te versterken.

Ons nieuws op
Veiligheid

Ons laatste nieuws

Wij zijn ook actief op andere innovatieve gebieden.

Ontdek de verschillende gebieden die centraal staan in ons streven naar een betere toekomst voor toekomstige generaties.

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag? Een suggestie om te delen?