Home » Prioritaire thema’s » Crisisbeheersing

Zich samen
voorbereiden op toekomstige
crisissen

Samenwerking tussen de crisiscentra van de Benelux-landen is van essentieel belang om het hoofd te bieden aan een veelheid van potentiële risico’s en crisissen. Daarom zijn crisispreventie en -beheersing essentiële pijlers van de Benelux.

Onze samenlevingen staan immers bloot aan een groot aantal risico’s en rampen, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor mens, maatschappij en milieu. De recente coronapandemie heeft op indrukwekkende wijze aangetoond hoe nieuw en onvoorspelbaar deze crisissen kunnen zijn. Een nauwe samenwerking tussen de drie Benelux-landen kan ook hier een positief effect hebben.

Voorkomen van risico’s en anticiperen op onvoorziene noodsituaties

De Benelux-landen stellen het welzijn en de veiligheid van hun burgers centraal. Daarom is het essentieel dat we proactief optreden om de gemeenschappelijke gevolgen van grootschalige of grensoverschrijdende crisissen zo goed mogelijk te beheersen. Deze Benelux-samenwerking is hoofdzakelijk gebaseerd op het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende crisisbeheersing.

  • Optimaliseren van de onderlinge informatie-uitwisseling in tijden van crisis en daarna.
  • Grensoverschrijdende crisisbeheersing bij grote rampen (treinongelukken, stormen, enz.).
  • Voorlichting van de bevolking in noodsituaties (waarschuwing, gebruik van sociale media, enz.).

Oprichting van het Europees netwerk van directeuren-generaal Crisisbeheersing om expertise en ervaring te delen

Een constructieve samenwerking op veiligheidsgebied kan alleen worden gewaarborgd door een continue wederzijdse uitwisseling. Daarom heeft de Benelux Unie het initiatief genomen tot de oprichting van een Europees netwerk van directeuren-generaal voor crisisbeheersing. Dit netwerk heeft verschillende doelstellingen, zoals het actief op de hoogte blijven bij een internationale crisis of het delen van bestaande expertise en ervaringen om de veiligheid van de burgers zo goed mogelijk te waarborgen.

Samenwerken om onze veerkracht bij gezondheidscrisissen te vergroten

De coronapandemie heeft de zekerheden en gewoonten van ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. We werden geconfronteerd met een nieuwe gezondheidssituatie. Helaas moeten we ook andere grote epidemieën vrezen en dienen we ons zo goed mogelijk voor te bereiden, ook in de grensgebieden.

Een betere samenwerking bij de bestrijding van pandemieën en andere gezondheidsuitdagingen kan worden gewaarborgd door:

  • een systeem voor vroegtijdige waarschuwing tussen landen, waarbij noodplannen gecoördineerd worden opgesteld;
  • solidariteit tussen naburige regio’s, zoals op het hoogtepunt van de coronacrisis. Bijvoorbeeld door patiënten over te brengen of apparatuur en geneesmiddelen te schenken. Zo werd op het hoogtepunt van de crisis overbelasting van de hulpdiensten voorkomen en konden patiënten beter worden verzorgd.
  • internationale samenwerking voor de aankoop van uitrusting en het aanleggen van strategische voorraden voor de toekomst.

Ons nieuws op
Crisisbeheersing

Ons laatste nieuws

Wij zijn ook actief op andere innovatieve gebieden.

Ontdek de verschillende gebieden die centraal staan in ons streven naar een betere toekomst voor toekomstige generaties.

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag? Een suggestie om te delen?