Home » Benelux+

Benelux +

Landen kunnen de vele uitdagingen van vandaag en morgen niet geïsoleerd aangaan. Een gezamenlijke aanpak is nodig en daarom werkt de Benelux Unie intensief samen met andere landen en regio’s.

Grensoverschrijdende netwerken zijn onmisbaar op sociaal gebied. Deze netwerken maken al tientallen jaren deel uit van het dagelijkse leven in de Benelux Unie. Naast de geïnstitutionaliseerde samenwerking met Noordrijn-Westfalen (NRW) onderhoudt het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie regelmatige contacten met de Europese Unie, de Grande Région, de Internationale Maas- en de Internationale Scheldecommissie en de aangrenzende Franse regio’s (Hauts-de-France, Grand Est).

Als kenniscentrum voor grensoverschrijdende samenwerking bundelt het Secretariaat-Generaal de expertise die nodig is om grensoverschrijdende belemmeringen te overwinnen en synergieën tot stand te brengen. Het kan rekenen op een team van meertalige en multidisciplinaire experts die hun binnen de Benelux opgedane kennis graag delen met andere partners.

Kernprojecten bij grensoverschrijdende samenwerking

Pentalateraal Energie Forum (PENTA)

Het Pentalateraal Energie Forum (PENTA), waarvan het secretariaat wordt gevoerd door de Benelux-landen, is een politiek samenwerkingsverband tussen autoriteiten, regelgevende instanties, netwerkbeheerders en marktpartijen met als doel initiatieven te ontwikkelen voor de harmonisatie van de Europese interne energiemarkt.

Samenwerking op de Noordzee (NSEC)


De Noordzee, met zijn vele windmolenparken voor de kust, is een belangrijke bron van groene energie. Het NSEC (The North Seas Energy Cooperation), waarvan het secretariaat ook in het Benelux-huis is gevestigd, wil deze bron op een duurzame manier gebruiken en zo bijdragen aan de transitie naar hernieuwbare energie.

Noordrijn-Westfalen

In 2008 besloten de regeringen van de Benelux-landen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) om nauwer samen te werken. Dit bevoorrechte partnerschap omvat een diepgaande samenwerking op een aantal vlakken zoals arbeidsmarkt, vervoer, verkeer, politie en justitie.

De Grande Région


De Benelux Unie en de Grande Région hebben dezelfde zorg: een open samenleving op alle vlakken. In dat licht werd beslist de samenwerking te verdiepen – van het uitwisselen van best practices tot het bijeenbrengen van experts en actoren uit de regio’s, en het organiseren van gezamenlijke evenementen.