Home » Benelux+ » Grande Région

Benelux Unie en de Grande Région: samen voor een open samenleving

De Benelux Unie en de Grande Région zijn niet alleen (gedeeltelijk) actief op hetzelfde geografische terrein, maar delen ook dezelfde zorg: het waarborgen van een open samenleving over de grenzen heen.

Daarom willen de leiders van de twee samenwerkingsgebieden hun samenwerking verdiepen door connecties en interacties tot stand te brengen. De reden hiervoor ligt in de ontwikkeling van projecten van gemeenschappelijk belang, via vier grote horizontale thema’s die worden onderverdeeld in gerichte acties die nuttig zijn voor burgers en bedrijven.

De vier grote thema’s die voor synergie in aanmerking komen zijn:

  • veiligheid en crisisbeheersing;
  • klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, luchtkwaliteit;
  • mobiliteit en grensarbeiders;
  • industriële, digitale en energietransitie.

Een vergelijkend rapport van de respectieve projecten op deze verschillende gebieden van grensoverschrijdende samenwerking is belicht in een gezamenlijk rapport van de Benelux Unie en de Grande Région: Vergelijkend rapport acties van de Benelux Unie en de Grande Région ter verdieping van de samenwerking