Home » Prioritaire thema’s » Onderwijs

Onderwijs
als maatschappelijke
En economische aanjager

Erkenning van diploma’s, duurzaam en milieugericht onderwijs,… De Benelux-landen bundelen hun krachten om hun burgers een optimale opleiding te garanderen.

De Benelux Unie is ervan overtuigd dat open grenzen op onderwijsgebied hand in hand moeten gaan met toegang tot onderwijs, erkenning van diploma’s en geografische mobiliteit van mensen die een opleiding volgen, of het nu gaat om onderwijs voor onze jongeren, hoger onderwijs of levenslang leren.

Automatische erkenning van diploma’s

De bezorgdheid van onze toekomstige generaties, zoals de beroepsmobiliteit van jongeren, komt tot uiting in vele vraagstukken die door de Benelux Unie worden behandeld. Op het gebied van onderwijs heeft de Benelux al in 2015 een voortrekkersrol kunnen spelen door de automatische wederzijdse niveauerkenning van bachelor- en masterdiploma’s te verwezenlijken, waaraan in 2018 ‘associate degrees’ en doctoraten zijn toegevoegd.

Over onze grenzen heen: overeenkomsten met de Baltische staten

Sinds de ondertekening van een verdrag in september 2021 is de automatische erkenning van diploma’s hoger onderwijs tussen de drie Benelux-landen uitgebreid tot die van de drie Baltische staten – Estland, Letland en Litouwen. De zes landen vormen zo de enige regio in de Europese ruimte voor hoger onderwijs waar het niveau van de diploma’s automatisch wordt erkend, met de ambitie dat andere landen dit voorbeeld ook zullen volgen.

Concreet betekent dit een onmiddellijke administratieve vereenvoudiging:

  • erkenning zonder langdurige administratieve procedures
  • kosteloze procedures
  • geldigheid van diploma’s om in een van de lidstaten te werken of er zijn studies voort te zetten.

Transitie naar een duurzame samenleving door onderwijs en voorlichting

Natuur– en milieu-educatie (NME) en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) hebben tot doel jongeren en volwassenen bewust te maken van de duurzaamheidsuitdagingen van onze samenleving, hen aan te moedigen hun gedrag te veranderen en zich als verantwoordelijke burgers te gedragen. De Benelux-landen werken nauw samen op dit terrein en veel organisaties die actief zijn op het gebied van NME en EDO bieden opleidingen, activiteiten, projecten of campagnes aan. Hiermee tonen de Benelux-landen eens te meer hun voortrekkersrol binnen de Europese Unie.

Ons nieuws op
Onderwijs

Ons laatste nieuws

Wij zijn ook actief op andere innovatieve gebieden.

Ontdek de verschillende gebieden die centraal staan in ons streven naar een betere toekomst voor toekomstige generaties.

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag? Een suggestie om te delen?