Info Burgers » Nieuws » Secretaris-generaal aanwezig op ECR-conferentie

Secretaris-generaal aanwezig op ECR-conferentie

17 jun. 2014

Conferentie over handhaving

Op 18 juni jongstleden organiseerde Euro Contrôle Route (ECR) een conferentie over handhaving van wegtransport aan de buitengrens van de Europese Unie. Binnen de ééngemaakte Europese markt is er een duidelijke referentiekader over transportwetgeving, maar een land als Bulgarije - midden in de drukke transportcorridor Turkije- Europa – staat voor specifieke handhavinguitdagingen.

Om deze uitdagingen aan te pakken werd de conferentie georganiseerd. Alle stakeholders van de transportketen (industrie, handhaving, exporteurs en beleidsmakers) waren aanwezig en

bogen zich over thema’s als:

  • data-uitwisseling tussen handhavingautoriteiten
  • controleren van de authenticiteit van voertuig- en transportdocumenten
  • handhaving van niet EU tachografen en veiligheidsimplicaties
  • praktische oplossingen voor taalbarrières tijdens de controle en de bezwaarprocedures.

Nederland voorzitter ECR

Voorafgaand aan de conferentie, op 17 juni, was de ECR-stuurgroep samengekomen.

Tijdens de Stuurgroep werden verdere stappen genomen in de evolutie van ECR naar een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking.

De Benelux-Secretaris-generaal, dhr. van Laarhoven, woonde de zitting en conferentie bij en drukte zijn steun aan de vooruitgang in het proces uit. Daarnaast was er ook aandacht voor de raakpunten tussen ECR en de Benelux-activiteiten rond samenwerking van de inspectiediensten wegvervoer en de initiatieven rond sociale fraude.

Het ECR-voorzitterschap werd doorgegeven aan Nederland. Nederland benadrukte ECR’s waardering voor de jarenlange steun van het Secretariaat-Generaal en bevestigde dat het verzelfstandigingsproces de prioriteit van het voorzitterschap was.

Daarnaast organiseert Nederland in juni 2015 een conferentie rond ‘efficiënte handhaving’ en hoopt het Benelux-Secretariaat-Generaal daar te verwelkomen voor een bijdrage rond de Benelux-samenwerking van inspectie- en politiediensten.

Euro Contrôle Route is een groep van Europese wegcontrolediensten die samenwerken om de kwaliteit van de handhaving te verbeteren om de veiligheid op de wegen en de naleving van de regelgeving over wegvervoer te verbeteren en eerlijke concurrentie te bevorderen