In 2017 verzekert Nederland het Voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie.