College

Het dagelijks bestuur van het Secretariaat-Generaal is een team-effort. Een secretaris-generaal en twee adjunct-secretarissen-generaal vormen samen het College van secretarissen-generaal.

De heer Frans Weekers (NL) is sinds 1 januari 2023 secretaris-generaal van de Benelux. Samen met de heer Jean-Claude Meyer (LU) en de heer Michel-Etienne Tilemans (BE) vormt hij het College.

Dit College, benoemd voor 3 jaar, zal samen met een team van een 50-tal mensen, leiding geven aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux in Brussel. De ambitie, gebaseerd op het Benelux-werkprogramma (2021-2024), is om gezamenlijk grensoverschrijdende projecten te realiseren, die een positief effect hebben op het leven van burgers en ondernemers.

SECRETARIS-GENERAAL (NL)

Frans Weekers

Frans Weekers is voormalig staatssecretaris van Financiën in de kabinetten Rutte I en II. Sinds 2020 is hij adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Daarnaast is hij sinds 2018 bijzonder vertegenwoordiger van de Nederlandse regering voor de wederopbouw St. Maarten , en lid van de stuurgroep van het SXM-trustfonds (St. Maarten) bij de Wereldbank.

“Ik ben gepassioneerd om letterlijk grensverleggend oplossingen te vinden die uiteindelijk het welzijn van mensen, hun veiligheid en een duurzame economie grensoverschrijdend versterken. Mijn focus ligt op het vaststellen van de belangen van de Benelux-landen en het beantwoorden van de vraag op welke manier zij de handen ineen kunnen slaan. Daarin hoop ik veel te mogen betekenen de komende jaren.”

Frans Weekers Secretaris generaal

ADJUNCT-SECRETARIS-GENERAAL (BE)

Michel-Etienne Tilemans

Michel-Etienne Tilemans is sinds september 2022 adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Voordien was hij directeur Buurlanden bij de Belgische federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Belgisch coördinator voor de Benelux en Hoofd van de Belgische delegatie bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Voorheen was hij onder meer Belgisch ambassadeur in Tunesië en in het Politiek- en Veiligheidscomité van de Europese Unie (COPS).

“De verklaring van de Benelux-top van 28 november 2022 geeft, net als die van 16 december 2021, de belangrijkste richtingen aan van de drie landen. Ik wijs in het bijzonder op twee belangrijke passages voor de Benelux Unie: de Benelux blijft een pionier in het versterken van de veerkracht van zijn interne markt, het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het versterken van de veiligheid. In het gemeenschappelijk belang van onze burgers en onze economieën blijft de Benelux Unie een pijler van het Europese project. De Europese Unie moet haar waarden zowel op eigen territorium als in deze veranderende wereld verdedigen. De Benelux verdedigt deze waarden resoluut. Wij [de minister-presidenten] herbevestigen onze vastberadenheid om de Benelux te gebruiken als proeftuin voor Europese samenwerking en als model van regionale integratie. Zo willen we een inspiratiebron blijven voor andere regio’s in Europa en daarbuiten. Daartoe hebben we ook belangrijke stappen gezet om de organisatie van de Benelux van binnenuit te moderniseren.”

ADJUNCT-SECRETARIS-GENERAAL (LU)

Jean-Claude Meyer

Jean-Claude Meyer was ambassadeur van Luxemburg in Liechtenstein en Zwitserland. Voorheen was hij consul-generaal en adjunct posthoofd van de Luxemburgse ambassade in Brussel. Ook heeft hij ruime ervaring opgedaan als vertegenwoordiger van Luxemburg bij verschillende voorbereidende instanties en als administrateur bij het secretariaat van de Raad van de Europese Unie (EU).

“Een van de eerste dossiers waar ik aan heb mogen meewerken aan het begin van mijn diplomatieke loopbaan, waren de Schengenakkoorden, die toen door de Benelux-landen werden gehost. Ik leerde het secretariaat-generaal al heel vroeg kennen als een organisatie die ten dienste staat van de burgers van onze drie landen, maar ook als een pionier op Europees niveau. Het is voor mij dan ook een eer om tot het College te mogen toetreden en – samen met mijn twee collega’s – bij te dragen tot het bevorderen van de doelstellingen die het Verdrag en onze drie regeringen voor de Benelux hebben vastgesteld op het gebied van regionale en Europese samenwerking over de grenzen heen.”

Zij worden bijgestaan door een team dat bestaat uit Strategische coördinatie, een Directie Interne organisatie en een Directie Beleid, kennis en communicatie.