Home » De Benelux en u » Verzoenen

Verzoenen

De ombudsmannen van de Benelux-landen werken samen op basis van nationale en regionale expertise om de grensoverschrijdende gevolgen van klachten te onderzoeken. Klachten van burgers blijken vooral betrekking te hebben op arbeidsmobiliteit, belastingen, sociale zekerheid en vervoer. Elk jaar organiseert het Benelux-netwerk van ombudsmannen een overleg en een thematische bijeenkomst over een onderwerp dat als prioriteit naar voren komt uit klachten over grensoverschrijdende handel. Bedoeling is om goed bestuur te bevorderen en administratieve procedures te vereenvoudigen in het belang van de burgers. Meer informatie vindt u op de websites van het Benelux-netwerk van ombudsmannen.