In 2016 verzekert het Groothertogdom Luxemburg het Voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie

Actueel

De Benelux-samenwerking kan een rol vervullen bij het promoten van decent work

08 feb. 2016 11

Nederland organiseerde in het kader van zijn voorzitterschap van de Europese Unie een sterke conferentie rond het thema ‘Promoting decent work’ op 8 en 9 februari 2016. Om tot ‘fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon’ te komen, vroeg Min... lees meer

Benelux-aanpak is hoeksteen van nieuw Belgisch plan voor eerlijke concurrentie in de transportsector

03 feb. 2016 101

De Belgische regering, vertegenwoordigd door staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein,  minister van Mobiliteit Jacqueline Galant, minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt en min... lees meer