Actueel

De Benelux organiseert een conferentie over duurzame ontwikkeling

15 okt. 2014 49

Het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het Benelux Secretariaat-Generaal en de Benelux-werkgroep Natuur- en Milieueducatie NME en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling EDO organiseren een Benelux-Conferentie in Gent (18 tot 20 november) met als titel "Leren in transit... lees meer

Benelux wil samenwerken rond klimaatverandering binnen crisisbeheersing

15 okt. 2014 69

Tijdens een seminar over grensoverschrijdend crisisbeheer in Baarle Nassau legde de heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, de nadruk op gezamenlijke uitdagingen rond klimaatadaptatie. De Benelux zal hier een conferentie over organiseren op 25 november in Brus... lees meer