Actueel

Benelux-Raad bereidt het Comité van Ministers voor

21 okt. 2014 12

De Raad van de Benelux vergaderde onder Nederlands Voorzitterschap op 21 oktober op het Secretariaat-Generaal te Brussel. Dit om de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Benelux, het politieke beslisorgaan van het samenwerkingsverband, inhoudelijk voor te bereiden.Topambt... lees meer

De Benelux organiseert een conferentie over duurzame ontwikkeling

15 okt. 2014 54

Het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het Benelux Secretariaat-Generaal en de Benelux-werkgroep Natuur- en Milieueducatie NME en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling EDO organiseren een Benelux-Conferentie in Gent (18 tot 20 november) met als titel "Leren in transit... lees meer