Herziening van het ‘Benelux-politieverdrag 2004’

In 2004 was het verdrag een pioniersstuk in Europa. De werkzaamheden voor de updating van dit verdrag zullen in 2017 worden afgerond om een nog effectievere en efficiëntere grensoverschrijdende samenwerking mogelijk te maken. Innovatieve voorstellen betreffen onder meer: verruiming van de mogelijkheden van grensoverschrijdende achtervolging, grensoverschrijdende opsporingsbevoegdheden en meer mogelijkheden met betrekking tot het uitwisselen van informatie, inclusief informatie-uitwisseling in het kader van bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De verwezenlijking van bovenstaande desiderata zal een verhoging van de efficiency betekenen en de slagkracht vergroten. Met de afronding van de herziening van het Benelux-politieverdrag kunnen operationele grensoverschrijdende politiesamenwerking en grensoverschrijdend politieoptreden worden verbeterd.