Nieuws

< terug

Benelux rondetafel “vitale binnensteden”

26-09-2019 655


Op 26 september vond in het “Huis van de Benelux” te Brussel de rondetafel “Vitale binnensteden –de rol en betekenis van winkelgebieden” plaats. Verschraling en verminderde leefbaarheid van binnensteden is een Europawijd fenomeen, waarmee burgers en detailhandelaren direct worden geconfronteerd. In de grensrijke Benelux met sterk verstedelijkte gebieden doet zich de vraag van grensoverschrijdende, internationale samenwerking en (beleids)coördinatie in verhoogde mate voor.

Doel van de bijeenkomst was ‘(best) practices’ rond “(her)beleving van binnensteden te presenteren en zich te buigen over de vraag welke de belangrijkste uitdagingen zijn en of, en waar, een gezamenlijke Benelux agenda bestaat. In het kader van het werk van de Benelux Unie rond een Benelux interne markt voor detailhandel, kreeg de rol van de detailhandel hierbij speciale aandacht.

Rond de tafel zaten vertegenwoordigers van steden, relevante ministeries, belangenorganisaties en experts uit de Benelux landen, de Belgische gewesten en NoordRijn Westfalen (NRW). Vanuit Nederland namen de steden Tilburg en Breda deel, België werd vertegenwoordigd door Luik, Brussel en Mechelen en vanuit Luxemburg was de stad Dudelange aanwezig. NRW tenslotte werd vertegenwoordigd door het “Netzwerk Innenstad NRW”. Ook DG Grow van de Europese Commissie, dat op het thema binnensteden en detailhandel actief is, nam met een delegatie deel.

Overige deelnemers waren het Vlaams Gewest, Comeos, de Association du Management de Centre-Ville, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Union de Villes et Communes de Wallonie, Retailagenda Nederland, Detailhandel Nederland, het Luxemburgse Syndicat Pro-Sud en het Ministerium für Heimat uit NRW.

Actueel

Benelux-landen en Baltische Staten willen elkaars diploma’s erkennen

08 nov. 2019 594

Onder Luxemburgs Voorzitterschap ondertekenden de ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs * van de Benelux-landen met hun ambtsgenoten van de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) een intentieverklaring  over de automatische erkenning van de niveaus van de diploma’s Hoger ... lees meer

Benelux cruciaal gebied in ontwikkeling van veilige en beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen

07 nov. 2019 301

Op 6 november heeft het Benelux Secretariaat-Generaal, in samenwerking met Transport & Logistiek Nederland (TLN) en de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, een rondetafel over veilige en beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen georganiseerd. Onder de aanwezigen b... lees meer

Expertisecentrum EURIEC: een Benelux-initiatief

25 okt. 2019 566

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit gaat de grens over. Het proefproject met een Euregionaal informatie- en expertisecentrum (EURIEC) voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is onlangs uit de startblokken geschoten.  Het centrum moet zorgen voor betere... lees meer

meer nieuwsberichten